FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente06/09/2013

Vill skriva testamente där ett barn inte får ärva, hur kan man göra det?

En mamma har tre barn a, b och c. Hon vill endast att barn a och c skall ärva henne. Räcker det att i testamentet skriva att barn a och c skall ärva eller måste det också i testamentet stå att barn b inte skall ärva. Mamman är medveten om att barn b kan begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I testamente skriver man i regel vem man vill ska ärva, inte de man önskar inte ska ärva. Trots det kan naturligtvis ett barn ärva sin laglott om bara till exempel hälften av den avlidnes egendom är testamenterad. Enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 ska testamentet ges den tolkning som bör stämma överens med testators vilja. Om man tydligt skriver att barn b inte ska ärva finns i alla fall inga otydligheter men risken är väldigt stor att barn b då jämkar testamentet enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken och begär ut sin laglott.

I Sverige är det väldigt svårt att göra sina barn arvlösa vilket man naturligtvis kan ha skilda åsikter om men så ser rättsläget ut. Hur som helst måste testamente alltid skrivas om man ska försöka göra ett barn arvslöst men det behöver inte skrivas att den personen inte ska ärva om all egendom genom testamentet är testamenterad till annan.


Mvh

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?