Vill inte berätta vem pappan är - hur ska jag göra?

2017-10-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag är snart 17 år och gravid. Min före detta kille slog och misshandlade mig. Jag vill inte att han ska ha med mitt barn att göra. Nu säger han att han ska gå till rätten och begära vårdnad. Kan han göra det?Jag vill inte berätta vem som är fadern - jag vill inte ha några pengar från honom eller att barnet har kontakt med honomHur ska jag göra?Egm Annette
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte är gift med barnets pappa har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet. Även om du inte självmant berättar vem pappan är kan detta komma fram på annat sätt, till exempel genom att pappan träder fram och begär ett DNA-test. Det är upp till dig hur du väljer att hantera situationen, men mitt råd till dig är att inte undanhålla någon information.

När faderskapet är fastställt kan pappan ansöka om vårdnad. En domstol kommer dock alltid att beakta barnets bästa, särskild vikt fästs vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Det är alltså inte alls säkert att pappan får som han vill, speciellt med tanke på det du berättar om misshandeln.

Du kan redan nu ta kontakt med socialtjänsten och förklara situationen för dem. Socialtjänsten kommer även att kunna hjälpa dig kontakta familjerätten. Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor om vårdnad och umgänge.

Jag hoppas och tror att allt kommer att lösa sig till slut!

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95785)