Vill inte att mitt barn ska ärva mig

Jag har ingen kontakt med min dotter för hon vägrar, vet inte varför. Detta har pågått under så många år så jag vet att hon kommer inte komma tillbaka. Jag vill inte att hon ska ha några problem den dagen då jag dör varför jag vill göra så att hon inte ärver någonting efter mig, hon är enda barnet. Jag vill testamentera allt efter mig till 2 barn som jag har mycket bra förhållande till och vet också att dom tar hand om lägenhet, försäljning, tillgångar samt icke minst min begravning på ett tillfredsställande sätt. Hur gör jag och hur vänder jag mig till dottern för att berätta detta? //Olycklig mor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637) står det att din närmsta arvinge är ditt barn. Utan ett testamente är det alltså din dotter som ärver all din egendom. Du kan inte göra ett barn helt arvslöst, utan personen har alltid rätt till sin laglott, vilket är en halv arvslott, se 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom du har ett biologiskt barn kommer din dotters arvslott vara 100% av din egendom och hennes laglott blir då 50% av din egendom. Enligt lagen kan du alltså bara testamentera bort 50% av din egendom till andra än ditt barn. Det ska tilläggas att du fortfarande kan skriva ett testamente där du skriver att du vill att dessa två andra barn ska ärva all din egendom. Din dotter måste då (när du avlidit och testamentet delgivits) påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader för att hon ska få sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Gör hon inte det, blir ditt testamente giltigt och din dotter ärver då ingenting, trots lagens regler. Det är dock ganska troligt att din dotter kommer ordna juridisk hjälp när du avlider, och då kommer den personen se till din dotters fördel och testamentet kommer jämkas. Du har fortfarande rätt att testamentera bort 50% av din egendom och då kan du styra vad din dotter ska ärva och vad de andra två personerna ska ärva. Vilket kanske vore en större fördel.

Svaret som jag har gett här ovan är förutsatt att du inte är gift. Om du är gift med dotterns far kommer han att ärva allt, och er dotter ärver er båda när båda avlidit. Är du gift med någon annan kan dottern fortfarande kräva sitt arv direkt när du avlider. Detta är enligt 3 kap 1 § ÄB.

Det finns inget som säger att du måst vända dig till din dotter angående detta. Utan det är något hon kommer få reda på när du avlider och testamentet läses upp. Om inte annat kanske din jurist eller advokat (som hjälper dig att skriva ett testamente) kan kontakta henne.

Vänligen,

Molly MalmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning