Vill ge bort min halva av fastigheten till mina barn - hur gör jag?

2017-08-03 i Gåva
FRÅGA
Jag och min man äger hälften av vårt hus. Jag har personligen på grund av sjukskrivningar och utan jobb vid ett tillfälle hamnat i ekonomisk kris. Går hos skuld och budgetrådgivning. Nu har denna person gett mig tipset att ge bort min del av huset som ett förskott på arvet till våra 3 barn 18,16 och 10 år. Min man vet inte om hur illa det är med mig och min ekonomi och jag vill inte blanda in honom alls i mitt kaos. Han är en mkt styrande man och driver eget företag som går mkt bra och jobbar jämt vilket varit en bidragande orsak till mina sjukskrivningar med stress.Rådgivningen tror att det bästa är att ge bort min del av huset för att inte Kronfogden ska kunna tvinga oss att sälja huset. Vad bör stå i Gåvobrevet till barnen?Hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det är en fastighet ni äger och inte en bostadsrätt.

För att dina barn ska bli ägare till din halva av fastigheten krävs dels ett gåvobrev och dels att dina barn sedan söker lagfart.

Gåvobrevet

När det är en fastighet som ges bort måste gåvobrevet uppfylla vissa formkrav, bland annat ska det bevittnas. Det räcker att upprätta ett gåvobrev där alla tre barnen ingår, du behöver alltså inte skriva tre enskilda gåvobrev. Detta ska gåvobrevet innehålla:

Ditt och dina barns namn, era adresser och personnummer. Du ska stå som givare och dina barn som mottagare. Vad det är som ges bort. Skriv fastighetens fullständiga beteckning och hur stor andel respektive barn får i gåva. Var noga med att ange att det bara är din halva av fastigheten som gåvan gäller. Här är det också viktigt att du tydligt skriver att du överlåter dessa andelar till dem, till exempel genom att inleda meningen så här: "Givaren överlåter härmed...".Eventuella villkor för gåvan ska skrivas med. I ditt fall att du vill att den ska ska ses som förskott på arv. Egentligen behöver du inte skriva in det eftersom man utgår från att det är förskott på arv när det gäller gåva till sina barn, men jag skulle rekommendera att du ändå skriver in det för tydlighetens skull. Både du och barnen ska underteckna gåvobrevet. Skriv då även ort och datum. Din namnteckning ska bevittnas av två personer, som även de ska skriva under. Deras adress och personnummer ska också anges.

Det är oerhört viktigt att gåvobrevet innehåller allt som krävs eftersom gåvan annars blir ogiltig. Tänk på att såklart ta kopia på avtalet ifall originalet skulle komma bort. (4 kap 29 § jordabalken)

Ansökan om lagfart

För att bli ägare till sin respektive andel krävs att dina barn ansöker om lagfart. Ni kan skriva ut ansökan från Lantmäteriets hemsida, jag bifogar en länk till blanketten här nedan.

Tillsammans med ansökan ska gåvobrevet i original samt ett skriftligt medgivande från din make skickas in. Här kommer du alltså behöva informera din man om att du vill ge bort din halva av huset till era barn.

Det måste även betalas en expeditionsavgift för att täcka kostnaderna för handläggningen av ärendet. Denna ligger på 825 kr. Denna avgift betalar du för varje förvärvshandlings du skickar in, dvs för varje gåvobrev. Det är här du sparar pengar på att bara skriva ett gåvobrev istället för ett för varje barn.

Ansökan tillsammans med de övriga handlingarna skickas in till: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje.

Övrigt

Gåvoskatten är, som du kanske redan vet, avskaffad. Men vid gåva kan mottagaren behöva betala stämpelskatt i det fall att denne betalar något för gåvan eller övertar lån. Då jämförs ersättningen eller lånets storlek mot föregående års taxeringsvärde. I ditt fall skulle det bli en jämförelse mot halva taxeringsvärdet eftersom det bara är halva fastigheten som ges bort. Uppgår ersättningen eller lånets storlek till 85% av halva taxeringsvärdet kommer stämpelskatt att bli aktuellt. (1 och 5 §§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter)

Alltså... För att göra dina barn ägare till din halva av fastigheten krävs ett giltigt gåvobrev och beviljad lagfart för respektive barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att skriva gåvobrevet är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå, du kan boka tid här.

Lagfartsansökan: https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-information/blanketter/lagfart.pdf

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (726)
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?
2021-07-12 Vilka formkrav finns för samboavtal och gåvobrev av fastighet?

Alla besvarade frågor (94258)