Vill att syskonbarn ska ärva

2019-07-13 i Testamente
FRÅGA
HejJag undrar om men kan skriva att syskonbarn ärver. För vi har inga barn själva.Ena har 3barn och den andra har 2 barn.Ska man väl en femtedel igår eller ska färga sida få dela på 50%,Då blir arvet inte lika för alla.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Självfallet kan ni testamentera era tillgångar till era syskonbarn! Hur ni själva vill fördela arvet är helt upp till er, vill ni att samtliga syskonbarn ska ärva lika mycket så är det såklart enklast att föreskriva att alla arvingar ärver en femtedel av er kvarlåtenskap.

Det ni behöver göra är att upprätta ett testamente som har formkrav enligt ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 1-2 §§. Testamentet ska innehålla hur ni vill att kvarlåtenskapen ska fördelas och din (eller era) underskrifter ska bevittnas av två vittnen med namn, yrke och hemvist. Vittnena får inte enligt ÄB 10 kap. 4 § vara släkt eller närstående till testatorn, alltså den som skriver testamentet. Till de som är uteslutna hör t ex närstående i rätt upp- och nedstigande led, alltså föräldrar, syskon, barn, make/maka, sambo eller svåger till testatorn.

Av denna anledning är det många som anlitar en jurist för att formkraven för testamentets giltighet inte ska kunna ifrågasättas i efterhand.

Vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte ha kännedom om vad testamentet innehåller.

Om ni behöver hjälp att upprätta ett testamente eller har fler frågor så kan ni boka en tid för rådgivning hos oss på www.Lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77200)