Vill att enskild egendom ska gå direkt till barnen

2018-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej skulle vilja skriva ett papper där min enskilda egendom tillfaller mina barn om jag skulle dö. Vilket papper eller vad behövs i detta fall. Är gift men har ärvt ett sommarhus av min mor som jag vill skall tillfalla mina barn vid eventuell bortgång. Särskilt viktigt då min man har barn i tidigare förhållande som jag ej vill skall ärvas detta. Idag är huset min enskilda egendom. Men vid min bortgång skulle den i så fall tillfalla min man och senare alla barnen. Men vill att det enbart tillfaller mina barn. För mindre komplikationer.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)

Jag tolkar det som att du och din man inte har några gemensamma barn utan det finns endast särkullbarn, och kommer skriva mitt svar utifrån det.

Huvudregeln när en make avlider, är att hela kvarlåtenskapen ska gå till den efterlevande maken. När en make avlider görs en bodelning (9:1 ÄktB) där allt giftorättsgods ingår (10:1 ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder gjorts (11:1-3 ÄktB). Den efterlevande maken ärver hälften av giftorättsgodset genom bodelningen med full äganderätt och hälften med fri förfoganderätt som då är den avlidne makens del från bodelningen. Undantag från detta är när det finns särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt (3:1 ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå från att ta ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken. Den efterlevande maken ärver detta med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken kan spendera pengarna, men inte testamentera bort dem. Om särkullbarnet väljer att avstå från sin rätt att ta ut sitt arv på en gång, har denne senare rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort (3:9 ÄB). Hur stort efterarvet blir utgörs av en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Kvotdelen motsvarar andelen som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till efterlevande makes totala förmögenhetsmassa vid den första makens död (3:2 ÄB).

Dock finns en regel som säger att den efterlevande maken alltid från kvarlåtenskapen har rätt att erhålla ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr, vilket innebär att fyra prisbasbelopp motsvarar 182 000 kr). I detta värde inkluderas även vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom (3:1 st 2 ÄB). Detta innebär att om det som den efterlevande maken erhållit från bodelningen samt dennes enskilda egendom inte kommer upp i fyra prisbasbelopp, har den efterlevande maken rätt att ärva värdet motsvarande det som fattas för att kunna komma upp i fyra prisbasbelopp. Denna rätt går före särkullbarnens rätt till arvet samt eventuellt testamente.

Eftersom sommarstugan är enskild egendom kommer den inte ingå i bodelningen som görs om du skulle avlida. Din make har alltså inte rätt till hälften genom bodelning, utan sommarstugan ingår i kvarlåtenskapen efter dig sedan bodelning gjorts. Som huvudregel skulle din make sedan ha ärvt kvarlåtenskapen efter dig med fri förfoganderätt, men eftersom att det bara finns särkullbarn innebär det att kvarlåtenskapen direkt tillfaller särkullbarnen, eftersom att de har rätt att få ut sitt arv direkt. Undantaget är när särkullbarn väljer att avstå från att ta ut sitt arv direkt. Det hade blivit annorlunda om det hade funnits gemensamma barn som då hade behövt vänta tills båda föräldrarna går bort, om man inte hade testamenterat att egendom skulle tillfalla barnen direkt. Dock måste man komma ihåg att efterlevande make alltid har rätt att tillsammans med sina tillgångar från bodelningen (inkl. eventuell enskild egendom) få egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. Denna rätt gäller framför särkullbarns rätt och testamente.

Sammanfattningsvis kommer alltså kvarlåtenskapen efter dig, dvs. det som återstår efter att bodelning gjorts, tillfalla dina barn direkt som får dela på det, förutsatt att de väljer att ta ut sitt arv direkt samt att efterlevande make har fått minst sina fyra prisbasbelopp. Din mans särkullbarn kommer inte ärva dig om du skulle gå bort, eftersom att barnen bara ärver sin förälder. Detta gäller under förutsättning att ni inte har några gemensamma barn, utan det finns endast särkullbarn. Om dina barn är gemensamma barn, måste du skriva ett testamente för att sommarstugan direkt ska tillfalla dem. Dock gäller fortfarande prisbasbeloppsregeln som inte kan inskränkas genom testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (319)
2019-03-27 Efterlevande makes rätt att ärva enskild egendom
2019-03-24 Vem som ärver enskild egendom
2019-03-14 Gåva mellan makar och särkullbarns arvsrätt
2019-03-06 Hur uppkommer enskild egendom?

Alla besvarade frågor (67946)