Vill att barnen ska ärva huset - inte sambon

FRÅGA
Hej,Jag är sambo och äger huset vi bor i själv. Jag ägde det innan vi blev sambos. Då min sambo är välbeställd så vill jag att i händelse att jag avlider ska mina barn ärva huset. Vi har inga gemensamma barn och hans barn är vuxna och bor ej med oss. Jag vet att barnen ärver huset men samtidigt kan sambon begära bodelning och kräva att få bo kvar mot att lösa ut barnen. Jag vill inte att det ska ske. Mina barn älskar huset de bor i och jag vill att de ska ha möjlighet att besluta själva (tillsammans med deras far, min exman) om de vill bo kvar i händelse av min död. Två av barnen är fortfarande omyndiga men den tredje är myndig. Hur ska jag gå tillväga för att säkerställa att inte sambon ska kunna välja att ta över huset om jag dör? Sambon har annat boende också (stor bostadsrätt som jag inte har del i), så han kan bo där om något händer.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får sambon ta del av huset om du avlider?

Till att börja med vill jag adressa vad som kommer hända med huset i om du skulle avlida i nuläget, utan att ha fixat till något. Du skriver att att sambon kan begära bodelning och kräva att få lösa ut barnen; detta stämmer inte.

Det är korrekt att sambon måste begära en bodelningen vid din död för att få tillgång till hälften av era gemensamma ägodelar (8 § sambolagen). Vid bodelningen görs då en uppdelning av er samboegendom. Bohag och bostad räknas som samboegendom förutsatt att de förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det är med andra ord ett lagstadgat krav att du och din sambo tillsammans ska ha köpt saken/bostaden med syfte att använda den tillsammans för att den ska vara s.k samboegendom. Eftersom du berättar att du ägde huset innan ni blev sambor innebär detta att huset inte införskaffades med syfte att du och din sambo skulle bo där. Det innebär kort och gott att huset inte uppfyller kraven för att vara samboegendom och kommer därför inte ingå i en framtida bodelning.

Omyndiga barn?

Jag vill också adressera situationen med att några av dina barn är omyndiga. Eftersom sambon inte har någon rätt till bostaden kommer huset automatiskt bli arvegods till dina barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om vissa av barnen fortfarande skulle vara omyndiga får de inte förvalta sitt arv själv (9 kap. 1 § föräldrabalken). Barnens förmyndare kommer få ta hand om arvet istället. Förutsatt att du har gemensam vårdnad med din ex-man skulle hn automatiskt få förvalta arvet till dess att att barnet blir myndigt (6 kap. 9 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken).

Finns det något mer du kan göra för att säkerställa att barnen får huset?

Som nämnt ovan finns det egentligen inget behov att vidta ytterligare handling; din sambo har ingen rätt till bostaden. Om du ändå känner att den abstrakta vetskapen inte räcker till har du möjlighet att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). I detta kan du förordna din kvarlåtenskap precis som du vill och du kan tydligt skriva att du önskar att huset ska ärvas av dina tre barn.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91414)