Vilket värde tas upp vid förskott på arv?

2019-04-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Mamma skrev över sin bil till mig 2014. Hon avled 2018. Nu vill min bror att jag tar upp bilen i bouppteckningen, värdet på bilen då var ca 80.000 . Vi skrev ett ägarbyte men inget gåvobrev. Är det värdet på bilen 2014 eller nu 2019 som ska tas upp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga tänker ni avräkna bilens värde som förskott på arv. Detta regleras i 6 kap ärvdabalken. Av 6 kap 1 § framgår att gåvor till barn anses vara förskott på arv om inte annat framgår av exempelvis ett gåvobrev eller får antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Eftersom en ägarövergång utan några särskilda föreskrifter verkar ha gjorts i ert fall är förutsättningarna för att bilen ska anses vara förskott på arv sannolikt uppfyllda.

Det värde som ska avräknas som förskott är enligt 6 kap 3 § värdet vid mottagandet, alltså 2014, och inte t ex värdet vid dödsfallet eller arvskiftet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1102)
2020-05-31 Lån och förskott på arv
2020-05-31 Är gåva till barnbarn att se som förskott på arv?
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente

Alla besvarade frågor (80615)