Vilket värde ska räknas av som förtida arv? Kan man göra avdrag för reparationskostnader?

Jag och min bror har fått varsin bil av vår pappa innan han dog. Nu ska vi värdera våra bilar då detta är förskott på arv, vad gäller 1. är det värdet då bilen gavs till mig (7 år sen och då var bilen 7 år gammal) och när min bror gavs en bil (5 år sen och då var bilen 3 år gammal) eller 2. ska vi utgå ifrån dagens värde av båda bilarna?

Min bror vill dra bort 15000 för reparationskostnaderna, är det korrekt?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt Ärvdabalken 6:3 skall avräkning ske med egendomens värde vid gåvotillfället. Alltså ska ni räkna med värdet på respektive bil vid tillfället då ni fick bilarna (värdet för 7 respektive 5 år sedan).

Reparationskostnader på 15 000kr ska inte räknas av från förskottet på arvet, utan beloppet som egendomen var värd är det belopp som ska tas upp som förskott på arv, jfr Ärvdabalken 6:3.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning