Vilket värde på gåvan används för förskott på arv?

Min far gav mig 600000kr som förskott på arvet för 10 år sedan, pengarna investerades i en lägenhet som nu säljs med förtjänar. De 600000 har vuxit till ca en miljon kronor. Nu funderar min far på arvet till mina tre syskon, om de ska få förtida arv nu motsvarande det jag fick då, är det 600000 kr eller ca 1 miljon de ska få för att det ska vara rättvist? Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i ärvdabalken.

Ett förskott på arv ska som du säkert vet avräknas på ditt arv vid förälderns bortgång vilket innebär att den summan dras ifrån din arvslott (6 kap. 1 § ÄB). Det är egendomens värde vid mottagandet av gåvan som ska styra avräkningen, om inget annat borde gälla pga. speciella omständigheter i fallet (6 kap. 3 § ÄB). I ditt fall tolkar jag det som att du har fått 600 000 kr och att du har lagt dem på en lägenhet som sedan ökat i värde. I det fallet skulle jag hävda att det är mest rättvist att ge 600 000 kr till varje syskon eftersom det i så fall var ditt val att investera pengarna i ett boende som lett till värdeökningen. Om det istället är din far som köpt lägenheten åt dig är det kanske mer rättvist att värdet idag borde gälla eftersom värdet på lägenheter har ökat på 10 år.

Hur din far gör är upp till honom egentligen, jag kan diskutera fram och tillbaka om vad som är rättvist men han har ingen lagstadgad skyldighet att göra på något av sätten. Vid hans bortgång kommer värdet på gåvan vid gåvotillfället troligtvis att användas vid avräkningen, alltså 600 000 kr, vilket kanske hjälper er att bestämma hur ni ska göra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning