Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

2021-01-21 i Bodelning
FRÅGA
Min styvdotter har skild sig och har nu ensam vårdnad för sina 3 barn (12,11,8 år gamla). Hon har fått hyresrätten tilldelad av rätten tills bodelningen sker. Domen har vunnit laga kraft under 2020. De flyttade i för mer än 6 år sedan, men använde makens kö poäng . Hyresrätten står på båda ex-makar. Exmaken bor på okänt adress och vägra att folkbokföra sig någon annanstans sedan mer än ett år.Frågor:- hyresrätten ska ju tilldelas den som behöver den mest (mamman med 3 barn). - Ska det tas upp ett värde för själva hyresrätten i bodelningen. (jag menar inte lösöre - men själva hyresrätten).- ska möblerna i barn rummen också räknas in i lösöreTack för ert svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.

Utifrån de andelar som beräknats för makarna giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning (11 kap. 8 § ÄktB).

Ska det tas upp ett värde för själva hyresrätten i bodelningen?

En hyresrätt åsätts normalt sett inget ekonomiskt värde. Detta hänger samman med att det är förbjudet (och även straffbart) att avtala om ersättning för att upplåta eller överlåta hyresrätten till en lägenhet (jfr 12 kap. 65 § JB). I din styvdotters fall innebär det att utgångspunkten är att den av makarna som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott, utan att det utgår någon ersättning. I bedömningen kan det, precis som du själv tar upp, beaktas om din dotter ska bo kvar med barnen.

Ska möblerna i barnrummen också tas upp i bodelningen?

Som redogjort för inledningsvis är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Det innebär att även möbler m.m. i barnrummen är giftorättsgods och ska räknas med i bodelningen. I praktiken kan jag däremot tänka mig att det sällan finns något större ekonomiskt värde och att man för att undvika värdering av varje enskild möbel gör en något skönsmässig bedömning av dess värde.

Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister med bodelningen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92074)