Vilket testamente gäller om det finns flera olika?

Om det vid en persons bortgång skulle visa sig, att det finns flera olika testament, gäller de alla då eller som jag hoppas, bara det senast (sist) gjorda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om testamenten

Ett testamente är en juridisk handling som används för att uttrycka en persons önskemål om fördelning av sin egendom och tillgångar efter sin död. Testatorn är den person som upprättar testamentet och som anger sina önskemål.

För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Det krävs att testamentet är skriftligt och undertecknat av testator inför två vittnen. Vittnena ska närvara samtidigt och bevittna testatorns underskrift (10 kap. 1 § ÄB).

Vad gäller om det finns flera testamenten?

Ett testamente ska enligt 11 kap. 1 § ÄB tolkas i enlighet med testatorns vilja. Detta är alltså utgångspunkten för bedömningen gällande vilket testamente som gäller.

Enligt 10 kap. 5 § ÄB är ett testamentsförordnande utan verkan om testator i den ordning som gäller för upprättandet återkallat förordnandet, förstört det eller otvetydigt givit tillkänna att förordnandet inte längre var uttryck för testatorns yttersta vilja.

Om det finns ett nytt testamente som säger emot det gamla testamentet, kan detta anses ge uttryck för att det gamla testamentet inte längre är i enlighet med testatorns vilja. Avgörande blir om avsikten är att det nya testamentet ska ersätta det gamla.

Om det finns flera testamenten som inte överlappar varandra, det vill säga de reglerar olika saker, kan de olika testamentena vara giltiga vid sidan av varandra. Eftersom jag inte vet vad som står i testamenten är det därmed svårt att göra en bedömning för vad som borde gälla i detta fall.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”