Vilket testamente gäller - det äldre eller det nyare?

Om bägge parter har kommit överens om att ett testamente är ogiltigt och det finns en dom på detta och om domen även inkluderar en överenskommelse mellan parter om arvet, från tingsrätten. Och plötsligt efter att domen har trätt i kraft så dyker det upp ett äldre testamente, är det giltigt då?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
När det kommer till testamenten ska man alltid försöka finna testatorns vilja och avsikt. Om flera testamenten finns måste de tolkas vid sidan om varandra. Eftersom man aldrig kan göra oåterkalleliga testamenten ersätter oftast nyare testamenten äldre. Om det nya testamentet bara reglerar vissa bitar av det som regleras av det äldre kan det äldre testamentet ha fortsatt betydelse för den kvarlåtenskapen som inte blivit reglerat i det nyare testamentet. Exempelvis kan man utläsa detta i hovrättens dom RH 1994:67. Om en större del av kvarlåtenskapen inte berörs i det nyare testamentet så kan det tala för att testatorn inte haft som avsikt att återkalla det gamla testamentet utan endast velat införa vissa förändringar.

Svaret på din fråga beror alltså på vad som stadgas i det äldre testamentet och i det nyare testamentet. De kan alltså komma att gälla parallellt vid varandra eller så har det nyare testamentet ersatt det äldre i det fall det nyare testamentet reglerar exakt samma kvarlåtenskap och inte alls stämmer överens med det äldre.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Mvh

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”