Vilket testamente gäller?

2016-05-02 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Har en svärfar som gick bort för 2 år sedan. 1979 skrev han och hans fru ett testamente som innebar att frun ärvde allt efter hans död. Så långt är allt OK. Min fru som är en av 4 döttrar har en diskussion med sin ena syster om följande; Anta att deras mamma skrev ett eget testamente EFTER 1979 där mamman efterlämnar sin del till sin syster och inte till sina döttrar, vad gäller då. Min fru påstår att det är mammans testamente som gäller och att det enda de har rätt till är respektive systers del till laglotten, min frus syster påstår att det är pappans testamente som gäller, d.v.s. att efter att deras mamma ärvde allt för 2 år sedan så är det döttrarna som står i tur när deras mamma en dag går bort.Tacksam för svar då detta är ett stort diskussionsämne. Det hör till saken att svärmor har svårt för att läsa och skriva. Min fru vet att mamman har undertecknat ett papper, som mammans syster kom med efter svärfars död, utan att veta vad det var. OM det skulle vara ett testamente, så vill min fru att mamman skriver ett nytt testamente för att eliminera risken för foul play. Relationen inom släkten på min frus sida är inte den bästa. Detta handlar om att de 4 döttrarna skyddar sig själv.Med vänlig hälsning,Walter
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad som gäller i ert specifika fall beror lite på vad som står i det första testamentet. Knäckfrågan i detta fall är om svärmodern ärvt maken med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Jag kommer nedan förklara skillnaderna och hur det skulle kunna appliceras på ert ärende.

Allmänt fungerar det så att efter att den avlidnes kvarlåtenskaps fastställts ska detta fördelas i arv. Utgångspunkten enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken(förkortas ÄB) är att den avlidnes barn har bäst rätt till arvet, och får då dela lika på hela kvarlåtenskapen. Det finns däremot ett undantag i 3 kap. 1 § som ger efterlevande make rätt att ärva barnens del med fri förfoganderätt. När sedan den andre maken går bort har barnen rätt till vad som kallas efterarv. Det innebär att när den andre maken går bort ska barnen först ärva från den först avlidna. Och därefter fastställs kvarlåtenskapen hos den maken som avled sist och slutligen ska även detta bli föremål för arv. Principen med fri förfoganderätt innebär alltså att den andre maken får förfoga över arvet men denne får exempelvis inte skänka bort alla pengar då de arvingar som egentligen ska få arvet(barnen) ska få sin del då den andre föräldern går bort. Alltså, om svärfadern testamenterade sin kvarlåtenskap med fri förfoganderätt ska först hans arv fördelas innan svärmoderns arv fördelas. Då spelar det således ingen roll vart hon väljer att testamentera sitt arv, då barnen ändå kommer ha rätt till sin del från sin far först.

Om däremot testamentet anger att arvet ska ges med full äganderätt blir utgångsläget lite annorlunda. Om något ges med full äganderätt får mottagaren rätt att göra vad hen vill med egendomen/pengarna. Som ni däremot känner till har barn alltid rätt till sin laglott, vilket enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av den totala kvarlåtenskapen. Resultatet av detta blir att svärmodern fått ärva hälften(laglotten) med fri förfoganderätt och den andra halvan med full äganderätt(det som inte är laglotten). Då svärmodern sedan går bort har barnen fortfarande rätt till efterarv, men inte till lika stor del. Det vill säga, när svärmodern går bort ska först arvet från maken fördelas på barnen, vilken motsvarar laglotten. Vad som sedan blir kvar är det som utgör svärmoderns kvarlåtenskap som sedan ska bli föremål för arv. Här gäller samma regler som tidigare att barnen fortfarande har rätt till sin laglott även från sin mor. Den del som svärmodern har ”rätt att” testamentera bort är således det som blir kvar då makens arv och barnens laglott är avdragna.

Sammanfattningsvis innebär detta att båda testamentena gäller. Då svärmodern går bort har barnen rätt till efterarv av fadern, hur mycket beror på formuleringen i testamentet. Därefter ska svärmoderns kvarlåtenskap fördelas och då gäller hennes testamente.

Som du säkert förstår är detta ett ganska invecklat område och jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du behöver ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta någon av de jurister Lawline samarbetar med, här kan du boka tid http://lawline.se/boka

Bästa hälsningar

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll