FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/09/2018

Vilket straff riskeras vid olovligt smällande av smällare?

Tjena smällde en smällare, blev påkommen med detta och polisen kom osv.. nu ska jag på förhör vad kommer jag få för straff? Är 15 år och har ett straff innan vilket var olovlig körning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott du kan anklagas för i denna situation

Att smälla smällare utan tillstånd från polisen är olagligt. Agerandet härleds huvudsakligen till brott mot ordningslagen. Relevant bestämmelse i ordningslagen lyder "[p]yrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom" (3 kap. 7 § ordningslagen). Påföljden vid sådant uppsåtligt eller oaktsamt agerande som du anklagas för är penningböter (3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen). Penningböter utgör ett engångsbelopp om lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor (25 kap. 3 § brottsbalken, hädanefter BrB).

Utöver detta är det möjligt att du även anklagas för ofredande om du genom ett hänsynslöst agerande ämnat kränka någons frid. Med andra ord innebär detta att du kan dömas till dagsböter om ditt agerande anses ha syftat till att skrämma eller störa någon (4 kap. 7 § BrB). Dagsböter avgörs utifrån din inkomst och fastställs till lägst 30 dagar á 50 kronor och högst 150 dagar á 1 000 kronor. Med hänsyn till din ålder lär det angå ett belopp om närmare 50 kronor (25 kap. 2 § BrB).

Det är möjligt att samtidigt dömas för både brott mot ordningslagen samt brott enligt brottsbalken såsom ofredande, se exempelvis det härvid snarlika fallet Svea hovrätt mål nr B 9068-10.

Andra tänkbara brott i samband med användandet av smällare är ringa skadegörelse i det fall annans egendom skadas (12 kap. 2 § BrB) eller misshandel respektive ringa misshandel (3 kap. 5 § BrB) eller vållande till kroppsskada (3 kap. 8 BrB) om annan person skadas. Den sannolika följden av samtliga nämnda brott är böter. Är brottet av det allvarligare slaget är det tänkbart med fängelse som påföljd, vilket gissningsvis inte är aktuellt i detta fall och särskilt med hänsyn till din ålder som i sådant fall istället föranleder ungdomsvård eller socialtjänst (30 kap. 5 § BrB). Uppräkningen är inte uttömmande och beroende på situationen kan även andra brott bli aktuella.

När det angår brott enligt brottsbalken är det med grund i ett visst agerande som huvudregel enbart möjligt att dömas för ett brott med hänsyn till förbudet mot dubbelbestraffning (artikel 4 tillägsprotokoll 7 Europakonventionen respektive artikel 50 Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna). Vidare krävs att du bevisas skyldig och du behöver således inte bevisa din oskuld. För samtliga brott utom brott mot ordningslagen eller vållande till kroppsskada krävs att du har agerat uppsåtligen, det vill säga med avsikt. Enligt nämnda två brott är det tillräckligt att bevisa oaktsamhet. (se hänvisningar ovan angående varje enskilt brott).

Sammanfattning

Som utgångspunkt är det sannolikt att du åtalas för brott mot ordningslagen jämte 3 kap. 7 § ordningslagen med penningböter som påföljd (3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen). Utöver detta riskerar du att anklagas för härvid ospecificerat brott enligt brottsbalken, vilket är beroende på de konkreta omständigheterna i ditt fall. Sannolikt riskerar du böter om en summa jag avstår från att fastslå här. Att du är 15 år kan leda till viss straffreducering (29 kap. 7 § BrB) men samtidigt kan tidigare brott föranleda straffskärpningar (29 kap. 4 § BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”