Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?

Jag har stulit 10.000-15.000 kronor i mindre summor ifrån kassaskåpet på mitt jobb under en period. Det är nu polisanmält och jag har lämnat in uppsägningspapper. Ostraffad sedan tidigare och riktigt orolig nu för fängelse. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott du har gjort dig skyldig till är trolöshet mot huvudman vilket regleras genom 10 kap. 5 § BrB. Brottet föranleder allt från böter till fängelse i upp till två år.

Lite generellt om straffmätningen enligt 29 kap. BrB:

Vid en fällande dom ska rätten avgöra vilket straffvärde brottet har, genom att titta på tidigare praxis och andra omständigheter. För att bestämma straffvärdet ska rätten bedöma hur allvarlig den brottsliga gärningen är, för att veta vilket straff på straffskalan som brottet motsvarar. För att göra detta tillämpar domstolen sig av 29 kap. BrB där både förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB) och försvårande omständigheter (29 kap. 2 § BrB) beaktas. Även de omständigheter som står i 29 kap. 5 § BrB ska beaktas av domstolen vid straffmätningen av ett brott.

Din situation:

Vad avser din aktuella situation finns det enligt min bedömning en risk (om än en liten sådan) för fängelse avseende brottet du utfört. Skälet för denna bedömninging bygger på det som står i 29 kap. 2 § p. 4 BrB. Där står det att en försvårande omständighet är om om den tilltalade har utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende (vilket bl.a omfattar situationer när en anställd stjäl från sin arbetsgivare).

För att lugna dina nerver lite ska jag i det följande redovisa för de omständigheter som leder mig att tro att risken för fängelse är relativt liten för din del. I 29 kap. 5 § p. 7 BrB framgår det att domstolen vid sin straffmätning bl.a särskilt ska beakta om den tilltalade lidit men pga brottet genom att t.ex ha blivit uppsagd till följd av detta (vilket jag uppfattar att du har blivit).

Vidare står det i 30 kap. 4 § BrB att huvudregeln är att domstolarna ska döma till det mildare av två påföljderna (böter och fängelse) och göra denna bedömning enligt det som framgår av 29 kap. 5 § BrB. Skäl för fängelse framgår av 30 kap. 4 § 2 st. BrB där t.ex den tilltalades tidigare brottslighet talar för att fängelse ska dömas ut.

Med detta sagt föranleder din situation mig att nå slutsatsen att fängelse förmodligen är utanför bilden. Grunden för detta ligger dels i att du är tidigare ostraffad, och dels att du förlorade ditt jobb i direkt anslutning till brottet. Alla dessa omständigheter talar enligt min mening för böter snarare än fängelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo