Vilket straff kan man få för stöld?

FRÅGA
Hej,Jag stal kläder till ett värde av 15 tkr från två butiker och blev påkommen av personal i andra butiken. Jag gick ut från affären men då ropade personalen in mig och jag gick in. Polisen blev inkallad och jag blev förhörd på plats. Jag hade en magnet som jag tog bort taggen med. Det tog polisen i beslag. Jag har aldrig blivit dömd tidigare. Vilka påföljder kan jag räkna med? Jag var inte våldsam utan gjorde exakt som jag blev tillsagd. Vad jag läser så kan jag bli dömd till normalgradsstöld. Kan jag dömas att avtjäna ett fängelsestraff för en stöld? Har det skett tidigare isåfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så har du gjort dig skyldig till stöld, för ett värde av 15 000 kr, och undrar nu vad du kan komma att få för straff för detta.

Stöld

Den som olovligen tar vad som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det och om det inneburit skada för ägaren, döms för stöld till fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Det stämmer som du säger att brottet med största sannolikhet motsvarar ett brott av normalgraden.

Val av påföljd

Bara för att straffet är på fängelsenivå betyder inte det att straffet blir fängelse. När tingsrätten avgör straffet ska de i första hand ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Som skäl för fängelse talar brottets straffvärde och art, samt den tilltalades tidigare brottslighet. Stöld har inte särskilt högt artvärde, och straffvärdet för en stöld av denna summa talar inte heller särskilt för fängelse, och är du då dessutom inte straffad sedan tidigare är det mindre sannolikt att du skulle få fängelse för detta. Är du dessutom under 18 år kan straffet sänkas ännu mer så att du får böter istället, men detta beror på din ålder.

Det är mer sannolikt att du skulle få en villkorlig dom förenat med dagsböter, eller en skyddstillsyn om det finns någon beteendeproblematik bakom brottet.

En villkorlig dom är en typ av varning med en övervakningsperiod på 2 år, vilket innebär att man inte fåt något straff direkt, men om man begår fler brott under övervakningsperioden kommer man bli få ett strängare straff (27 kap. brottsbalken). Villkorlig dom ska väljas främst när den misstänkte inte tidigare är straffad, och det inte heller finns något som talar för att den misstänkte kommer begå brott igen (30 kap. 7§ brottsbalken).

Skyddstillsyn innebär en övervakningsperiod på 3 år, varav det första året förenas med samtal med frivården och eventuellt andra åtgärder (28 kap. samt 30 kap. 9§ brottsbalken).

Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan kombineras med samhällstjänst, som är oavlönat arbete.

Är du under 18 år kan du få ungdomstjänst eller ungdomsvård, om du inte får böter (32 kap. 1-2§ brottsbalken).

År 2019 dömdes 5 426 personer för stöld, och av dem dömdes 1 283 personer till fängelse, 881st till skyddstillsyn, 1 639 st till villkorlig dom, och 189 till ungdomstjänst. Detta innebär att flest döms till villkorlig dom, men nästan lika många till fängelse. Du kan läsa mer om detta på BRÅ:s hemsida.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att med någon säkerhet säga vilket straff du kommer få för detta, men utgångspunkten för stöld är att inte döma till fängelse utan till andra påföljder. Det finns alltså goda chanser för dig att få annat straff än fängelse. Är du ungdom kan jag säga att fängelse är uteslutet, och mer sannolikt är då böter eller ungdomstjänst. Du kan läsa mer om de olika påföljderna på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98572)