Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?

Hej! Jag handlade i en livsmedelsbutik häromdan och jag glömde skanna en påse med mat, 700kr. Blir tagen av en civil-kontrollant några meter utanför butiken innan jag märkt att jag glömt att skanna. Blev förhörd av polis och dom trodde på ringa stöld. Vad tror du jag blir straffad för

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du lämnade butiken med matkassen utan att betala för den så tog du olovligen varor som tillhörde butiken. Tillgreppet innebär skada för butiken eftersom de går miste om betalning för varorna. Om du gjorde detta med uppsåt att tillägna dig varorna gör du dig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Eftersom matkassen var värd 700 kr rubriceras det dock som ringa stöld då gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kr (8 kap. 2 § BrB, se NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

Avgörande för om du kan bli dömd för ringa stöld eller inte är beroende av om du hade uppsåt att tillägna dig matkassen eller inte. Om du inte har uppsåt att tillägna dig den så ska du inte dömas för ringa stöld. Det är dock en bevisfråga som domstolen får utreda. Min bedömning är dock sannolikheten att du blir dömd är ganska hög då det inte handlar om en enskild vara, vilket annars hade varit lätt att glömma att scanna. En matkasse med varor värda 700 kr, vilket inte är ett obetydligt belopp, är svårare att argumentera för att man glömde att scanna och inte tog uppsåtligen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo