Vilket straff kan bli aktuellt för stöld?

FRÅGA
Jag hade min förlovnings ring hemma en vän snodde dem jag gjorde anmälan och har allt på en film för allt är filmat filmen kommer polisen ta vad händer nu under tiden?Kommer han få bara böter eller fängelse ?Hur mycket fängelse kan han få max?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad händer efter Polisanmälan?
När man har anmält ett brott till Polisen kommer Polisen att påbörja en förundersökning (utreda brottet). Under förundersökningen förhör Polisen och Åklagaren den misstänkte, eventuella vittnen och den som blivit utsatt för brottet, dvs du (målsägande). Polisen lägger sedan antingen ned förundersökningen eller väcker åtal. Anledningar till varför förundersökningen läggs ned kan antingen vara att Polisen anser att brottet inte går att styrkas eller att gärningsmannen inte går att finna. Om de anser att det finns tillräckliga bevis väcks åtal och det blir rättegång. Domstolen får då avgöra om den misstänkte ska anses skyldig eller inte och i så fall vad straffet blir och hur mycket i skadestånd målsägande får.

Baserat på att du har film på händelsen misstänker jag att det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Du kommer därför troligtvis bli kallad till rättegång.

Straffet för brottet stöld

Att olovligt ta någon annans egendom är stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken. Vad straffet blir beror helt på omständigheterna, bl.a. hur gick stölden till och vad värdet är på den stulna saken, därför har jag svårt att ge ett rakt svar på din fråga. Det kan röra sig om allt mellan böter eller fängelse i högst 6 år.

Jag antar att värdet på ringen är några tusenlappar? Förutom värdet på det stulna objektet väger man stor betydelse på vilket obehag och lidande själva tillgreppet lett till för den utsatte. Om stölden skedde genom ett inbrott eller med vapen av något slag talar det ofta för en grov stöld. Om personen i fråga "bara" plockat på sig ringen vid ett besök hos dig är det troligtvis tal om stöld av normalgraden och för det är straffet fängelse i högst 2 år.

Hoppas du fick lite vägledning av mitt svar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94331)