Vilket straff bör utdömas för stöld?

FRÅGA
Hej!Jag behöver hjälp och ber kunniga ge råd. Jag var åkt fast av en civilvaktare för att jag inte har betalat för varor. Varor värde är 600 kr. Samtidigt det var andra varor i min väska som jag stöld från en annan affär, värde 2000 kr. Civilväktare stoppade mig bara för varor som hon har sett, jag tog 5 varor dock hon märkte bara två. Jag erkände allt vill vaktare och polisen, jag sa att jag tog allt som ligger i väska. En del från en affär, trots vaktare visste inte om det och den andra del av varor som vaktare åkt fast mig. På den delen som jag själv erkände (stöld varor från första affären) räknas det som stöld och åklagarens påföljdsförslag är villkorlig dom och på den andra som jag åkt fast räknas snatteri och åklagarens påföljdsförslag dagsböter. Det ingen URSÄKT för mig. Jag genomfört min dummaste grej i hela mitt liv. Jag har tappat respekt för mig själv och oro, jag är deprimerad nu.Hur kan jag ändra situation. Får jag be åklagare att byta villkorlig dom mot böter? Det kommer att bli huvudförhandling i tingsrätten om två månader. Kan det faktum att jag erkände allt och även erkände det som jag var inte fångat för av väktare ( den första butiken) påverka på beslutet? Ber er om hjälp! Jag är gift och har två barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har du tagit varor från olika butiker och blivit tagen. Väktaren misstänkte dig dock för endast en del av det du egentligen tog. Du erkände att du tagit det som du anklagades för att ha tagit och erkände att du tagit även andra saker. Då stöldgodsen togs i olika butiker vid olika tidpunkter så har brotten ej räknats som ett, de har bedömts var för sig. I den första butiken tog du varor för ett värde som i sig ofta kategoriserar handlingen som grövre än "endast" snatteri medan det andra (troligtvis p.g.a. det låga värdet) har bedömts vara snatteri, BrB kap 8 §2.

Stöld som brott delas in i tre grader; snatteri, stöld och grov stöld. Snatteri blir främst aktuellt vid tillgrepp där egendomen är värd mindre än 800kr och för att grov stöld ska bli aktuellt ska stöldgodset vara av betydande värde (i praxis vanligtvis över 60.000kr) eller i övrigt av hänsynslös art, detta är inte intressant i ditt fall. En avvägning av samtliga omständigheter görs för att avgöra om brottet blir att se som stöld eller stannar vid att vara snatteri.

För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. För snatteri dömes till böter eller fängelse i högst 6 månader. För grovt brott är bara böter därför inte aktuellt. Brottsrubriceringarna framgår av 8kap §§1-3 Brottsbalken som du kan se här.

Då straff för brott ska bestämmas utgår man vanligtvis från den nedre tredjedelen av straffskalan i lagen och tar sedan hänsyn till brottets art och olika försvårande och förmildrande omständigheter.

I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Du är dock i första hand intresserad av att få straffmätningen att stanna vid böter för att på så sätt utesluta villkorlig dom.

I BrB kap 29 finns bestämmelser om omständigheter som är förmildrande vid bedömningen av straffet. I §5 står att "om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet". Att du själv angivit händelsen i de tidigare butikerna gör att straffet bör sänkas något. Du kan läsa i 29 kapitlet ( speciellt §3 och §5).

Det är svårt att ge dig ett bestämt svar på frågan om vilket straff som är lämpligt att utdöma för stölden. Jag tycker dock absolut att straffet i ditt fall bör stanna vid böter med tanke på de förmildrande omständigheterna som finns och att värdet på stöldgodsen är så pass lågt. Om jag var du så skulle jag absolut kämpa för att undvika villkorlig dom!

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88249)