Vilket straff blir aktuellt vid stöld av 4000 kr?

Hej har en kompis som var på en hemma fest och som stal 4000kr. Undrar nu vad straffet för detta kan bli ifall en anmälan görs

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Tillämplig lag

För att kunna svara på din fråga kommer jag att behöva hänvisa till tillämplig lagstiftning. Tillämplig lag är i detta fall brottsbalken (BrB). 

Vad är det för brott?

Du beskriver att din kompis stal 4000 kr. Jag tolkar detta som att din kompis tog dessa 4000 kronor och att pengarna egentligen tillhörde någon annan. 

Att ta något som tillhör någon annan kan utgöra stöld. För att det ska klassas som en stöld krävs:

  • att man utan tillåtelse tagit något som tillhör någon annan, 
  • att man tagit saken med tillägnelseuppsåt, dvs i syfte att göra saken till sin, och 
  • att tagandet innebär skada 

(8 kap. 1 § BrB). 

Utan vidare information tolkar jag din fråga som att samtliga krav/rekvisit är uppfyllda, och att din kompis därför gjort sig skyldig till stöld. 

Stöld kan dock delas in i olika grader: ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går normalt sett vid 1 250 kr (NJA 2019 s. 951). Eftersom värdet av det stulna i det aktuella fallet överstiger 1 250 kr, är det inte en ringa stöld. För att en stöld ska betraktas som grov krävs någon ytterligare omständighet som gör att brottet är att anse som grovt, t.ex. att gärningsmannen varit försedd med vapen eller om det är en fickstöld (8 kap. 4 § BrB). Jag tolkar inte din fråga som att det rörde sig om en fickstöld eller att det förelåg någon annan försvårande omständighet. Med det jag vet är min bedömning därför att det är en stöld av normalgraden (8 kap. 1 § BrB). 

Vad är straffet för stöld? 

För stöld av normalgraden är straffskalan satt till högst två års fängelse (8 kap. 1 § BrB). Det innebär att straffet kan bli lägre än 2 års fängelse, men att det som högst kan bli 2 års fängelse. 

Sammanfattning

Din kompis har med största sannolikhet gjort sig skyldig till stöld av normalgraden, och kan för det få som högst 2 års fängelse som straff. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! 

Vänligen, 

Cornelia AebeloeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo