Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?

2019-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Vad är den bakomliggande tanken till FB 9 kap § 7 där barn inte behöver betala ersättning för mer en vad de har fått nyttja av? Är det för att skydda barnet och dess föräldrar från allt för höga ersättningskrav eller finns det någon annan anledning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utifrån det jag funnit inom doktrinen så stämmer din gissning att bestämmelsen är till för att skydda barnet(Civilrätt s. 106). Det ska i varje fall göras en individuell bedömning av om avtalet varit till nytta eller inte för barnet. För barnets motpart räcker det att visa att barnet någon gång haft nytta av avtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76420)