FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/12/2016

Vilket pris gäller vid felskrivning?

Hej!

Jag har på mitt jobb skrivit fel pris i ett mail till en gäst för en nyårsmeny. När jag upptäckte detta så bad jag om ursäkt och skrev då rätt pris.

Nu vill jag veta om det är det felaktiga priset som gäller eller det som jag korrigerade till?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felaktig prismärkning är relativt vanligt förekommande och jag utgår från att det felaktiga priset som du först angav är ett lägre pris än det rätta. Huruvida ni är bundna av det felaktiga priset beror på omständigheterna i övrigt. Är det så att du endast skickat ett prisförslag till kunden, med andra ord att kunden var intresserad av att köpa nyårsmenyn och ville veta vad det i sådana fall skulle kosta men att ni inte uttryckligen har ingått ett avtal om köp av nyårsmenyn, har kunden enligt avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) inte rätt till det felaktiga priset. Detta kan jämföras med en vara i en livsmedelsbutik som märkts med fel pris och det först när kunden ska betala framkommer att det rätta priset egentligen är högre. Innan kunden passerat kassan har ju inget avtal ingåtts och kunden kan välja att avstå från köpet istället för att köpa varan till det rätta priset.

Har ni istället ingått ett avtal om köp av nyårsmenyn, dvs. att kunden i detta fall har accepterat det pris och de övriga villkor om köpet som du erbjudit, är frågan något svårare att besvara. Det som är avgörande i detta fall är skillnaden mellan det felaktiga och det rätta priset, vilket inte framgår av din fråga. Är skillnaden stor och det felaktiga priset var orimligt lågt kan det vara så att kunden var i "ond tro" och förstod eller borde ha förstått att priset var felaktigt. I detta scenario är ert företag inte är bundna av det felaktiga priset. Kunden kan då välja att avstå köpet eller köpa menyn till det rätta priset. Denna bedömning är förstås inte helt enkel och det finns inga fasta beloppsgränser.

Om skillnaden inte är så pass stor att kunde förstod eller borde ha förstått att priset var felaktigt är ni bundna av det felaktiga priset.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning