Vilket pris gäller vid arbete på fast egendom?

Hej, vi skulle renovera vårt tak pga en mindre fuktskada och fick en offert med fast pris på 17,000 kr. När arbetet var klart så hade vi fakturerats för 29 timmars arbete när de faktiskt varit på plats knappt 4 timmar. När vi ifrågasatte detta så fick vi till svar att genom att fakturera högre antal arbetstimmar så skulle vi få ett högre rotavdrag. Vi har betalt räkningen på 17,000 men det känns inte ok. När hantverkaren först var här och inspekterade skadan borde han kunnat avgöra tidsåtgången?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som innebär arbete på fast egendom eller på en byggnad (1 § KtjL).

Vilket pris gäller för tjänsten?

Avtalet

I första hand gäller det pris som har avtalats. Det kan till exempel vara ett i förhand bestämt totalbelopp eller också ett avtalat timpris. Att debitera för fler timmar utöver vad som har arbetats skulle strida mot ett avtal där priset är bestämd utifrån arbetstiden.

Skäligt pris

Om det inte finns ett avtal ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är ett skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § KtjL). Att godtyckligt fakturera för fler timmar än vad som har arbetats kommer att påverka priset. Det begärda priset kan då inte anses vara skäligt. Näringsidkaren måste kunna bevisa vilka omständigheterna som gör det begärda priset skäligt.

Ungefärlig prisuppgift

Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent. Det förutsätter dock att inte någon annan prisgräns har avtalats eller att näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). I detta fall uppger du att näringsidkaren har lämnat en offert om 17 000 kr. Priset får därför inte överskrida 19 550 kr (17 000 kr x 1,15 = 19 550). Det framkommer dock inte om ni har avtalat om ett timpris utöver den fasta kostnaden. Om så är fallet gäller vad som avtalats utöver vad som nyss redovisats.

Specificerad räkning

Jag rekommenderar dig att begära en specificerad räkning från näringsidkaren. En näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KtjL).

Näringsidkarens skyldighet att avråda

Det finns ingen skyldighet för en näringsidkare att upplysa konsumenten om hur lång tid ett arbete kommer att ta. Däremot har en näringsidkaren en omsorgs- och upplysningsplikt. Om en tjänst med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten (6 § KtjL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”