FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/10/2021

Vilket pris gäller?

Hej,

En kund lägger en order sista dagarna i en månad. Denna order läggs in i vårt system med det aktuella beställningsdatumet och priserna som avser den månad beställningen är lagd. Varorna går iväg ca 2 veckor efter beställning och nytt priskontrakt är skrivet från och med denna månad (då varan lämnar oss). Jag anser att priset bör gälla när de lagt ordern och då den är inkörd hos oss medan kunden anser att de ska/vill ha det nya lägre priset då de får varan. Vad gäller?

I avtalet med kund står "Nya priser kan träda i kraft tidigast 30 dagar efter det att parterna har kommit överens om de nya priserna. För att undanröja varje tvivel poängteras att orderns datum är avgörande, inte fakturadatumet". Min tolkning är alltså att deras best.datum styr priset men tolkar jag det rätt?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är att om det i avtalet med kund anges att orderns datum är avgörande för priset - och inte fakturadatumet - så är det det som gäller. Har ett avtal ingåtts under en viss prisbild kan inte ena parten ensidigt ändra på priset om detta inte har uttryckligen överenskommits.

Med vänliga hälsningar

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning