FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/12/2019

Vilket pris är det som gäller i en avtalsrelation mellan näringsidkare?

Hej,

I ett avtal mellan två aktiebolag har avtalats om pris för en tjänst. Ingen information om priset är inklusive eller exklusive moms finns med. Tjänsteutförande företag har fakturerat exklusive moms och tjänsteköpande företag har nyttjat och betalat för tjänsterna i ca 2 år. Nu menar det tjänsteköpande bolaget att priset man avtalat om skall gälla men inklusive moms. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras inte genom någon särskild regel men däremot kan vissa tolkningsmetoder för avtal vara tillämplig.

Initialt kan nämnas att man i dessa sammanhangen kan ta hänsyn till vad som får anses utgöra sedvänja inom branschen, vad som framkommit under förhandlingarna och omständigheterna i övrigt. Det finns några principer man kan åberopa så som att den som skriver en oklarhet i ett avtal bär risken med denna. Det vill säga att om motparten trott att priset är exklusive moms har motparten (den som skrev villkoret) bevisbörda för vad det är som gäller och hur detta bort framgå för köparen. Situationen får helt enkelt lösas genom argumentation och allmänna rättsprinciper om avtalstolkning.

Utifrån det du skriver kan jag inte dra någon konkret slutsats men iom den långa period som företaget har fakturerat exklusive moms och köparen har inrättat sig efter det faktum bör det anses vara så att priset mellan parterna bör vara exklusive moms. Om däremot säljaren vill omförhandla priset är de fria att göra så så länge det inte föreligger någon bindningstid eller annat förhinder i deras nuvarande avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”