Vilket medborgarskap får ett barn vars enbart ena förälder är svensk medborgare?

FRÅGA
Hej. Vilket medborgarskap får mitt barn då jag är svensk medborgare och mamman är dansk/amerikansk medborgare och barnet föds i sverige?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I Sverige tillämpar vi härstamningsprincipen avseende förvärv av medborgarskap. Det innebär att det är föräldrarnas medborgarskap som avgörs barnets medborgarskap.

I Sverige finns tre sätt att förvärva ett medborgarskap på, dessa är:
1. automatiskt,
2. genom anmälan och
3. genom ansökan.

I ditt fall blir automatiskt förvärv av medborgarskap aktuellt. Ett automatiskt förvärv kan bland annat ske vid födseln om en förälder till barnet är svensk medborgare (2 § lag om svenskt medborgarskap). Det räcker alltså att du är svensk medborgare för att ditt barn också ska erhålla ett svenskt medborgarskap vid födseln!

Avseende aspekten om ditt barn kan erhålla danskt eller amerikanskt medborgarskap beror på regleringen som gäller i dessa länder avseende förvärv av medborgarskap samt om dessa länder tillåter dubbelt medborgarskap. I Sverige är det för övrigt tillåtet med dubbelt medborgarskap.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (960)
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?

Alla besvarade frågor (97662)