Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?

2021-09-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vilket medborgarskap får ett barn som föds i Sverige, om mamman har polsk medborgarskap och pappan har Svensk medborgarskap. Ev. Skillnad om barnet föds inom eller utom äktenskap.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör förvärv av svenskt medborgarskap och regler om detta finns i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Vilket medborgarskap får barnet om pappan är svensk medborgare?

Av 2 § lagen om svenskt medborgarskap framgår bland annat att ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln om en förälder till barnet är svensk medborgare. Detta innebär alltså att ett barn, som har föräldrar med polskt och svenskt medborgarskap, kommer att bli svensk medborgare. Enligt svensk rätt finns dock inget hinder mot att ha dubbla medborgarskap. Barnet kan på så vis även ha polskt medborgarskap. Jag har tyvärr inte tillgång till polsk lagstiftning, varför jag inte kan säga något om huruvida barnet också kommer att få polskt medborgarskap.

Blir det skillnad om barnet föds inom eller utom äktenskap?

Enligt nu gällande lagstiftning görs ingen skillnad på om föräldrarna är gifta eller inte (se 2 § lagen om svenskt medborgarskap). Innan den 1 april 2015 gällde dock andra regler. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning

Barnet kommer att få svenskt medborgarskap i och med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Till följd av att svensk rätt tillåter dubbla medborgarskap finns det vidare en möjlighet för barnet att också ha polskt medborgarskap. Detta beror dock som sagt på hur den polska lagstiftningen ser ut.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96488)