Vilket material i ett ärende ska lämnas ut?

2021-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får psykiatrin spara och neka tillgång till patientens personliga uppgifter som inte är administrativa (kontaktuppgifter t.ex.) eller förts in i patientens journal? Med personliga uppgifter menar jag t.ex. anteckningar från möten, tankar som patienten uppgett som underlag för utredningar...osv, men som aldrig förts in i patientens journal.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att det är parten själv (den som varit föremål för utredning hos psykiatrin) som vill ta del av material i ärendet som inte är rent administrativt eller förts in i patientens journal.

Den som är part i ett ärende hos en förvaltningsmyndighet har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § förvaltningslagen). Även om sekretess gäller har parten rätt att ta del av materialet på grund av sin partsställning (10 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen). Parten ska få insyn i ärendet. Huvudregeln är därför att allt ska lämnas ut till parten på begäran, såsom anteckningar från möten och andra noterade uppgifter även om det inte förts in i journalen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?