Vilket material är tillåtet att använda i ett litterärt verk?

2020-12-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fundering angående att skriva en bok om hälsa/mat. Om man kollar på hälsoböcker i bokhandeln så är faktan utan närmare källhänvisning och många av böckerna skrivs av personer utan direkt koppling till forskningsfältet. Hur kommer dessa böcker till och vilket material får man lov att använda från t.ex. forskningsstudier i sina böcker?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett skönlitterärt eller en beskrivande framställning i skrift har upphovsrätt till verket (1 § första stycket första punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Den som skrivit böcker och sammanställt forskningsresultat kan därför ha upphovsrätt till verket. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).

Det är tillåtet att referera ett verk eftersom det inte innebär kopiering eller ett offentliggörande av verket. Det anses vara en egen framställning och tolkning av verkets innehåll. Att referera källor, vilka är upphovsrättsligt skyddade är därför tillåtet utan upphovsmannens samtycke. Det anses vara ett nytt och självständigt verk (1 § URL).

Det är dessutom tillåtet att citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL). Citat ska ske i ett lojalt syfte. Citatet ska vara ett hjälpmedel för framställningen. Ett citat kan till exempel användas för att kritisera eller belysa ett annat verk eller också utveckla citatet med egna åsikter. I praxis har ett citat som motsvarade 20% av texten ansetts överskrida citaträttens gränser.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (963)
2021-04-12 Får jag lov att använda ett annat företagsnamn på min produkt som jag säljer?
2021-04-09 Är Netflix varumärkesskyddat?
2021-04-08 Användning av annans textilmönster
2021-04-06 Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?

Alla besvarade frågor (91133)