Vilket lands lagstiftning ska tillämpas vid förskott på arv?

Hej!

Jag är svensk medborgare men är bosatt i Frankrike

Min farfar har bestämt att ge sitt arv i form av förtids arv till mig och mina bröder.

Han bor i Sverige och är svensk medborgare.

Gäller svensk skattelag för mig eller fransk ? jag har läst att i det fall da personen är avliden gäller den lag i landet där den avlidna personen bor. Är det samma med förtidarv ?

Tack pa förhand för hjälpen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring vilket lands lagstiftning som ska tillämpas vid frågor om arv regleras i EU:s arvsförordning. Av denna framgår mycket riktigt som du säger att som allmän regel ska den lag i det land där den avlidne vid sin död hade sin hemvist tillämpas (art. 21), detsamma gäller för förskott på arv (art. 23 p. 2 i). Eftersom din farfar är boende i Sverige är det alltså svensk arvslagstiftning som ska tillämpas.

När det kommer till vilken skattelag som gäller för din del har det dock ingen betydelse var din farfar bor utan var du bor någonstans. Eftersom du numera är bosatt i utlandet är det fransk skattelag som ska tillämpas för din del såvida du inte fortfarande också är skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelag). Hur reglerna kring arvsrätt ser ut i Frankrike kan jag tyvärr inte uttala mig om. Någon svensk skatt kommer dock inte att utgå då arvsskatten i Sverige är avskaffad (8 kap. 2 § inkomstskattelag).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på nytt.

Vänligen,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning