Vilket lands lag ska tillämpas på arvet efter mig?

Jag är fastboende i Sverige och äger även en bostadsrätt i Frankrike.

Jag är svensk medborgare.

Vilka arvsregler gäller om jag dör för mina anhöriga som också bor i Sverige och är svenska medborgare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga undrar du om svensk eller fransk lag ska tillämpas på ditt arv. I och med att såväl Sverige som Frankrike är medlemmar i EU kommer jag att utgå från EU:s arvsförordning.

Vilket lands lag ska tillämpas?

Huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död ska tillämpas (artikel 21.1 arvsförordningen). För att avgöra vart den avlidne hade hemvist ska en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under åren före dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet göras. Särskilt ska beaktas hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälet till vistelsen (skäl 23 arvsförordningen).

Det finns dock vissa undantag från huvudregeln. För det första ska det andra landets arvsregler tillämpas om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne uppenbart hade närmare anknytning till det andra landet (art. 21.2 arvsförordningen). För det andra kan den avlidne välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter denne. Detta kräver dock att den avlidne dels varit medborgare i det landet vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död, dels uttryckligen anger detta i ett testamente (art. 22 arvsförordningen). Landet behöver inte vara ett EU-land, utan kan vara ett land utanför EU.

Du nämner i din fråga att du bor permanent i Sverige. Detta tyder på att du har din hemvist i Sverige, även om du har en bostadsrätt i Frankrike. Svensk lag, mer specifikt ärvdabalken, kommer därför att tillämpas på arvet efter dig. Om du vill att fransk lag eller något annat lands lag ska gälla istället har du möjlighet att ange detta i ett testamente. Detta kräver dock som sagt att du varit medborgare i det landet vid tidpunkten för valet eller vid din död.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning