Vilket lands lag ska tillämpas på arv?

FRÅGA
Hej,Jag hoppas ni kan hjälpa oss. Jag och min man planerar att flytta till Frankrike inom några år och skriva oss där. Vad händer när våra föräldrar går bort (boende i Sverige)? Eftersom Sverige inte har arvsskatt medan Frankrike har det, kommer det då bli att vi slipper arvsskatt eftersom den avlidne är boende i Sverige och svensk medborgare? Eller kan det ändå bli så att vi som arvtagare och boende i Frankrike måste betala arvsskatt?Jag förstår att situationen blir annorlunda den dag vi själva går bort och våra barn ska ärva om vi fortfarande bor kvar i Frankrike. Men den biten har vi rätt så bra koll på.Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den 17 augusti 2015 antog EU arvsförordningen. Arvsförordningen reglerar vilket lands lag som ska tillämpas vid arv. Huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist ska tillämpas på arvet, d.v.s. om den avlidne hade hemvist i Sverige så ska svensk lag tillämpas.

I arvsförordningen finns en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. En person kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där han eller hon är medborgare i vid tidpunkten vid sin död ska tillämpas på arvet; du kan inte välja vilket land som helst utan endast ett land du är medborgare i.

Då dina föräldrar är boende i Sverige kommer de högst sannolikt anses ha sin hemvist i Sverige vilket innebär att svensk lag kommer att tillämpas på arvet vid deras bortgång, du kommer alltså inte behöva betala arvsskatt. Om dina föräldrar är medborgare i något annat land finns möjlighet att genom testamente ange att medborgarskapslandets regler ska gälla vid deras bortgång om så önskas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (965)
2021-09-26 Värdering av tillgångar vid efterarv
2021-09-26 Får jag ärva och bära vargpäls?
2021-09-25 Vad händer med en skuld när någon avlider?
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (95915)