Vilket lands lag blir tillämpligt vid arv?

FRÅGA
Hej! Jag har skrivit testamente till mina tre barn. Mina tillgångar är deras enskilda egendom vid min bortgång. Om mina barn bor utomlands och är gifta vid min bortgång. Gäller då svensk lag om enskild egendom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstå det som att du undrar vilket lands lag som blir tillämpligt på ditt arv om dina barn bor utomlands vid din död. Frågan om vilket lands lag som blir tillämpligt vid arv inklusive testamente regleras i Arvsförordningen. Det är också viktigt att nämna att denna fråga enbart uppstår om det skulle bli en tvist, t.ex. att någon av dina arvtagare vill ogiltigförklara testamentet.

Den allmänna regeln enligt art. 21 i Arvsförordningen är att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid sin död, är tillämplig på arvet i sin helhet. Det finns dock möjlighet att avtala i testamentet att lagen i det land där du är medborgare ska vara tillämplig på arvet.

Som svar på din fråga, kommer svensk lag vara gällande i sin helhet på arvet/testamentet så länge du har din hemvist i Sverige vid din död. Svensk lag angående enskild egendom kommer alltså vara gällande. Vill du vara extra säker, kan du också uttryckligen skriva in i testamentet att svensk lag ska vara gällande vid ditt arvsskifte.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96481)