Vilket lands arvslag är tillämplig?

FRÅGA
Min dottrer är svensk och grekisk medborgare. Nu är hon bosatt i Spanien. Vilket lands arvslag är tillämplig; hon äger en lägenhet på Mallorca och aktier i Sverige.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Frågor om arv som har internationell karaktär regleras i EU:s arvsförordning. Förordningen gäller som lag här i Sverige.

Huvudregel
Som huvudregel tillämpas arvslagen i det land där den avlidne hade hemvist vid din död, se artikel 21 i EU:s arvsförordning. Detta skulle i nuläget innebära att om din dotter skulle avlida i Spanien, skulle spansk arvslag bli tillämplig eftersom hon är bosatt där.

Denna huvudregel gäller dock inte om det framgår av omständigheterna i det aktuella fallet att personen ifråga hade en uppenbart närmare anknytning till ett annat land. I så fall ska det landets arvslag tillämpas. Men detta är undantag. En person har oftast starkast anknytning till det land där hen är stadigvarande bosatt och därmed socialt integrerad i det samhället.

Möjlighet att välja lag
En person som är medborgare i ett eller flera EU-länder och bor i ett annat EU-land kan däremot välja vilken av dessa länders arvslagar som ska bli tillämplig på personens arv. Detta val görs genom att personen skriver ett testamente där det klart och tydligt framgår vilket lagval som personen önskar. Se artikel 22 i EU:s arvsförordning.

Sammanfattningsvis gäller att din dotter har möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas på hennes arv. Om hon inte skriver något testamente kommer den tillämpliga arvslagen bli den lag i det land där hon hade hemvist (var stadigvarande bosatt) vid sin död. Om hon skriver ett testamente kan hon bestämma att antingen den svenska eller grekiska arvslagen ska tillämpas på hennes arv. Detta lagval måste klart och tydligt framgå i exempelvis ett testamente. Om svensk arvsrätt väljs kommer reglerna i ärvdabalken att tillämpas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll