Vilket går först vid ett dödsfall, äktenskapsförord eller testamente?

2019-02-24 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är gift med äktenskapsförorddär vi som står som enskilda ägare i saker ting hus egendom och kommer inte ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad .Vi har även testamente där det framgår att vi ärver inte varandra.Min fråga är:Om någon av oss avlider före den andra , vilket gäller då ? Testamentet ?vad gäller isf äktenskapsförordet för . Träder det oxå in .Hoppas att ni förstår. Jag förstår inte vad det ena gäller mot det andra .Tack för hjälp .Med vänlig hälsning, Seidi Törnsten
SVAR

Hejsan!

Tillämpliga lagar: Äktenskapsbalken och ärvdabalken.

Jag kan förstå att det är lite förvirrande om vilken som ska gälla men jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt.

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente.

Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, se äktenskapsbalken 7 kap 3 §.

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. Viktigt att beakta är att den efterlevande makan kommer att få ärva sådan egendom som genom lagstöd anses vara mannens enskilda egendom (detta gäller endast vid dödsfall inom äktenskap). Detta innebär att den efterlevande makan också ärver egendom som har blivit enskild genom att parterna har avtalat om det i ett äktenskapsförord. Det är pga. detta som jag menar att äktenskapsförord inte har samma effekt som testamente. För att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna skriver ett testamente där de uttrycker sin vilja, se ärvdabalken 10 kap 1 §.

Testamente
Som sagt fungerar inte äktenskapsförord som ett testamente. Däremot så kan ett testamente vara objekt för omfattande tolkningar. Detta är en av anledningarna till varför många väljer att vända sig till en jurist som kan upprätthålla ett testamente som är så entydig som möjligt där dödsboet inte kan tolka det på olika sätt, se ärvdabalken 11 kapitlet. Testamentet ska tolkas utifrån vad de tror är den avlidnes vilja. Om testamentet är dåligt formulerat så kan det därför finnas hundratals sätt att tolka ett testamente.

Det är här äktenskapsförordet kan spela en roll. Vid en dödsboutredning behöver utredaren en omfattande grund för hur denne kommer att dela ut kvarlåtenskapen och därför finns det bestämmelser där äktenskapsförordet (om det finns en) ska bifogas in till utredaren, se ärvdabalken 20kap 3a§ och .

Äktenskapsförord som ett tolkningsverktyg
Ett äktenskapsförord kan vara ett hjälpmedel till hur egendomen bör fördelas och kan vara ett bevismedel för en avlidens vilja. Hur starkt bevismedel det är kan jag inte svara på eftersom det beror på omständigheter i det enskilda fallet. Men man kan säga att ett äktenskapsförord kan vara ett mindre starkt och ett mer starkt bevismedel beroende på hur makarna levde sitt liv. T.ex om makarna var väldigt noga och petiga med att inte blanda ihop sin egendom samt att många kan vittna om detta så kan ett äktenskapsförord ha ett betydande värde som bevismedel.

Rekommenderar
Med det sagt ovan rekommenderar jag därför att ni skriver ett testamente som är otvetydig där det framstår hur ni vill fördela egendomen om någon av er avlider före den andra. Om ni anser att testamentet ni har nu är duglig så är det bra. Om det står att ni inte ärver efter varandra så kan det vara nog för att visa hur ni tänker och tycker kring arvsfrågan. Eftersom jag inte kan se exakt hur testamentet ser ut så är det väldigt svårt för mig att uttala mig om det.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga! Ha en fortsatt bra helg! :)

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2185)
2019-07-20 Vår dotter led av flera psykiska sjukdomar och tog tunga mediciner vid tillfället då hon upprättade ett testamente. Kan testamentets giltighet därmed angripas?
2019-07-19 Är det juridiskt rätt att ett syskon får laglott och det andra får kvarlåtenskap?
2019-07-18 Måste det skrivas in kontonummer i testamente?
2019-07-18 Klander av testamente

Alla besvarade frågor (71226)