Vilket efternamn får mitt barn?

2021-02-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min tjej är inte gifta och tjejen är gravid, kan jag som fader kräva att barnet ska mitt efternamn även om mamman inte har det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lag om personnamn (PNL) tillämplig lag. Det finns även konkret information om namn och namnbyte på Skatteverkets hemsida.

Efternamn efter ansökan

Utgångspunkten är att barnets vårdnadshavare ska ansöka om efternamn för ett nyfött barn inom tre månader från födelsen (5 § PNL). Barnets efternamn får exempelvis vara ett av föräldrarnas efternamn, ett efternamn som någon av föräldrarna har burit eller ett dubbelefternamn bildat av föräldrarnas efternamn (4 § PNL). Ansökan kräver samtycke från barnets vårdnadshavare. Om en förälder inte är vårdnadshavare till barnet krävs inte dennes samtycke.

Om föräldrarna inte är gifta krävs även att faderskapet fastställs inom tre månader från födelsen för att faderns efternamn ska kunna väljas i ansökan.

Efternamn utan ansökan

Om vårdnadshavarna inte lämnar in en ansökan om barnets efternamn inom tre månader kommer Skatteverket att skicka en påminnelse. Om vårdnadshavarna ändå inte inkommer med en ansökan tillämpar Skatteverket en hjälpregel i lagen för att fastställa barnets efternamn. Om ingen ansökan görs kommer barnet att förvärva det efternamn som den förälder som fött barnet bär (5 § PNL).

Kan jag kräva att barnet får mitt efternamn?

Ni som blivande vårdnadshavare till ert barn har möjlighet att gemensamt komma överens om och ansöka om vilket efternamn ni vill att ert barn ska få. Om ni vill att barnet ska förvärva ditt efternamn krävs att faderskapet fastställs inom tre månader från födelsen samt att ni ansöker om att ni vill att barnet ska förvärva det efternamnet. Barnet kan få någon av föräldrarnas efternamn, såväl mammans som pappans efternamn, även om föräldrarna inte heter samma sak.

Om ni inte inkommer med någon ansökan om barnets efternamn kommer barnet att förvärva sin mammas efternamn eftersom hon burit och fött barnet.

Du kan alltså inte kräva att barnet ska få ditt efternamn, utan det är en överenskommelse som sker mellan vårdnadshavarna. Om ni båda vill att barnet ska få ditt efternamn är det möjligt om ni gör en ansökan till Skatteverket efter barnets födsel.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?