Vilket brott kan tänkas ha begåtts om ett företags bankkort används för att betala för privata utgifter?

Hej, vad heter det brottet, om jag skulle handla med mitt företags bankkort på saker och ta med dom hem och använda privat ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du undrar vilket brott som begås om en person (gärningspersonen) använder ett företags bankkort för att köpa saker privat. Det går inte att uppge ett specifikt brott som träffar alla situationer där ett sådant förfarande skulle vara brottsligt eftersom omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande för brottets rubricering. Följande faktorer kan tänkas påverka vilket brott som kan tänkas bli begånget:

  • Gärningpersonens rättsliga ställning inom företaget. Är personen till exempel anställd inom företaget? Har i så fall personen en särskild förtroendeställning innebärande att denne till exempel fått i uppgift att sköta företagets ekonomiska angelägenheter? Finns det något annat av rättslig relevans som visar på att gärningspersonen har behörighet att använda sig av bankkortet?
  •  Egendomens (pengarna på bankkontot) rättsliga ställning i förhållande till gärningspersonen. I vilken utsträckning har gärningspersonen rättsligt sett rätt att förfoga över pengarna på bankkontot? Sker det en lovlig eller olovlig överföring av pengar från bankkontot för att betala gärningspersonens privata utgifter?
  • På vilket sätt har egendomen i övrigt kommit gärningspersonen tillhanda? Har gärningspersonen till exempel lurat sig till pengarna från företaget?

Svaret på bland annat ovanstående frågor sätter gränserna för rubriceringen av aktuellt brott. Utan att veta de närmare omständigheterna kan jag spontant tänka mig att olika variationer av ovan nämnda faktorer medför att följande brott kan vara möjliga att tillämpa på din situation:  stöld (8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)), bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)  förskingring (10 kap. 1 § BrB), trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) samt behörighetsmissbruk (10 kap. 6 § BrB).

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino


Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo