Vilket brott kan man misstänkas för vid inbrott i bostad?

FRÅGA
Hej, min kompis ringer polisen och berättar om när hon kom hem från jobbet idag, mötte hon en kille, i trappuppgången. Han bar på en väska som är hennes (hon har sytt den själv). killen sprang nerför trapporna och försvann ut med väskan innan hon hunnit säga något. När hon skulle gå in i sin lägenhet upptäckte hon att dörren var uppbruten.Kan han misstänkas för något brott? Vilket i så fall? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den händelse som du beskriver låter som en stöld. Det brottet finns beskrivet i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Jag kommer först att beskriva vad som krävs för att kunna dömas för stöld. Sedan kommer jag att göra en bedömning av om den händelsen som du beskriver uppfyller förutsättningarna för att det ska ses som ett stöldbrott.

Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara stöld

För att det ska bli tal om en stöld krävs att:

Man har tagit någonting som man inte har rätt till Det man tog tillhörde någon annan Man har tänkt göra föremålet till sitt (dvs. man har inte endast tänkt låna det)Tagandet innebär ekonomisk skada

I den händelsen som du beskriver har killen tagit din kompis väska, och det finns ingenting som tyder på att han tänker lämna tillbaka den. Därför verkar åtminstone de tre första förutsättningarna vara uppfyllda.

När det gäller den fjärde förutsättningen (ekonomisk skada) krävs att det som har tagits har ett marknadsvärde. Det avgörande är med andra ord om någon annan än ägaren skulle vara villig att betala för föremålet. Min bedömning är att väskan har ett marknadsvärde. Beroende på om det också fanns andra saker i väskan blir det totala marknadsvärdet givetvis högre. För att kunna dömas för stöld krävs det dock inte att det rör sig om ett högt värde, utan det räcker att det har något marknadsvärde. Ett högt värde kan däremot göra att brottet ses som mer allvarligt, vilket jag återkommer till nedan.

Det krävs också att gärningspersonen hade uppsåt

För att någon ska kunna dömas till stöld krävs det också att personen hade uppsåt. Med detta menas att personen måste haft någon form insikt eller vilja att begå stölden. Om man exempelvis tar någonting som man tror att man själv är ägare till har man inte uppsåt. I den händelsen som du beskriver finns det dock ingenting som tyder på att killen inte skulle haft uppsåt.

Inbrott kan göra att det ses som grov stöld

Jag vill också avsluta med att säga att brottet som killen har begått eventuellt är grov stöld, med tanke på att han har brutit upp dörren till lägenheten. Att stölden har genomförts i samband med ett inbrott är alltså någonting som kan tala för att det ska ses som ett grovt brott (8 kap. 4 § BrB).

Vid bedömningen av om stölden är grov ska en helhetsbedömning göras, och andra saker som kan påverka är exempelvis det ekonomiska värdet på det som har tagits. För att en stöld ska ses som grov på grund av värdet måste det dock röra sig om ett mycket högt värde. I den händelsen som du beskriver får man alltså göra en bedömning av inbrottet i kombination med övriga omständigheter för att avgöra om det är stöld eller grov stöld.

Personen kan också misstänkas för hemfridsbrott

Om det inte går att bevisa att killen har tagit väskan kan han istället misstänkas för hemfridsbrott. Brottet innebär att man tar sig in eller stannar kvar i någon annans bostad utan lov (4 kap. 6 § första stycket BrB). Med andra ord blir han då bara misstänkt för själva inbrottet, men däremot inte för att ha tagit någonting.

Sammanfattning

För att sammanfatta är det alltså troligt att killen som har tagit din kompis väska i första hand misstänks för stöld. Beroende på omständigheterna kan det istället bli aktuellt att misstänka honom för grov stöld. Om det inte går att bevisa att han har tagit någonting kommer han troligen att misstänkas för hemfridsbrott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (693)
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?
2021-03-31 Vad avgör om det är grov stöld?

Alla besvarade frågor (91059)