Vilket brott innebär det att ta saker ur en varuautomat utan att betala?

Hej!

I min skola har vi en matoutomat där man betalar med sitt kreditkort för att få en vara.

Många elever från olika årskurser har lyckats blippa deras kreditkort för att öppna automaten, tagit en vara och stängt automaten utan att en betalning har gått igenom. Jag själv har inte gjort detta, men frågar i nyfikenhet. Nu har rektorn gjort en polisanmälan och ska även gå igenom övervakningskameran som är precis vid automaten. Hon kommer antagligen se då vilka kreditkort som används och har blippats endast en gång, att det alltså inte har gått igenom en betalning. Jag undrar vad straffet på detta skulle kunna bli, kan det bli fängelse? Böter? Avstängning? Beloppen på varorna som inte gått igenom en betalning har sannerligen överstigit över 1000kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en elev skulle lyckas öppna automaten, tagit en vara och sedan stängt den utan att en betalning gått igenom bör det betraktas som stöld, i enlighet med 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För att ett agerande ska räknas som stöld i lagens mening krävs det att någon "olovligen tager vad annan tillhör", dvs att någon tar något som någon annan äger. Dessutom krävs det att det finns ett så kallat tillägnelseuppsåt, dvs att personen som tar föremålet har för avsikt att behålla eller på annat sätt dra nytta av det stulna. (Det är till exempel inte stöld att ta någon annans cykel och sedan kort därefter lämna ifrån sig cykeln, då blir brottet istället något som heter egenmäktigt förfarande). Det krävs alltså att eleverna har för avsikt att tillägna sig varorna, vilket är högst troligt i detta fall. Slutligen krävs det att handlingen medför en skada, vilket det såklart innebär för företaget som äger automaten och som inte får betalt för sina varor. Så det som eleverna troligen gjort sig skyldiga till är stöld, vilket enligt brottsbalken kan leda till fängelse. Men i det här fallet är det mer troligt att brottet är att betrakta som en ringa stöld, 8 kap. 2 § BrB. En stöld bektratkas som ringa om det stulna föremålets värde understiger 1000 kr eller om det finns andra förmildrande omständigheter. Eftersom handlingarna bedöms för varje enskild person så är det värdet av vad varje enskild elev stulit som avgör huruvida stölden ska betraktas som ringa eller inte. Understiget värdet av de stulna varorna 1000 kr/ person så gör de sig därmed skyldiga till ringa stöld, vilket leder till böter eller ett lägre fängelsestraff. Av din fråga framgår det inte hur gamla dessa elever är, men med tanke på att de troligen är under 18 år samt att det rör sig om ett lindrigt brott är fängelse inte aktuellt i detta fall. Huruvida en avstängning kan bli aktuell avgör rektorn.

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”