Vilket brott döms man för vid överlåtelse av lyrica?

Vilken brottsrubricering kan man förvänta sig vid överlåtelse av lyrica för sammanlagt ca 1000kr (ca 7gram). Brott av normalgraden eller ringa? Jag antar att innehav skulle resultera i ett ringa brott. Men, hur mycket roll spelar den överlåtelsen som skett vid Max 6 tillfällen till nära vänner?

Lawline svarar

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på vilken grad av narkotikabrott det rör sig om vid överlåtelse av ca 7 gram lyrica. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av bestämmelser som återfinns i narkotikastrafflagen (NSL).


Ringa narkotikabrott

Den som olovligen överlåter narkotika döms för narkotikabrott (1 § NSL). Straffet för narkotikabrott är fängelse i högst tre år. Som jag förstår det är den aktiva substansen i lyrica pregabalin. Pregabalin blev narkotikaklassat 2018 år i Sverige och straffvärdet har bedömts vara jämförligt med cannabis, tramadol och vissa bensodiazepiner (B 2178-19, för sammanfattning se domstolens hemsida).


För bedömningen av huruvida brottet är ringa eller av normalgraden tar man hänsyn till typen av narkotika, mängden samt övriga omständigheter (2 § NSL). Mängden och typen av narkotika i detta fall, närmare bestämt 7 gram lyrica, talar för att det borde röra sig om ringa narkotikabrott. Det som å andra sidan talar emot detta är att du överlåtit narkotikan till dina vänner. Befattning med narkotika som innebär att substansen kommer ut på marknaden bedöms som mer allvarligt än innehav för eget bruk. Med hänsyn till att det är fråga om en typ av narkotika som går att jämföra med cannabis, där gränsen för vad som utgör ringa narkotikabrott brukar ligga på 50 gram, är min bedömning att även 7 gram lyrica bör bedömas som ringa narkotikabrott, trots att det skett en överlåtelse.


Jag hoppas mitt svar har klargjort situationen lite, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo