FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/08/2023

Vilket brott begår man om man sprider ut askan efter en avliden person utan tillstånd från länsstyrelsen?

Vilket brott skulle en kunna bli skyldig till genom att utan tillstånd från länsstyrelsen sprida aska från kremerad i en sjö? Ponera att detta är önskan från den avlidne så att detta vägs in om det är relevant.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott du gör dig skyldig till om du utan tillstånd från länsstyrelsen sprider ut aska i en sjö från en avliden person som har kremerats. Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är den som ordnar med gravsättningen av den avlidne, i egenskap av anhörig eller liknande. I mitt svar kommer jag att använda mig av bestämmelser i begravningslagen, begravningsförordningen och brottsbalken.    

För att få sprida ut askan i en sjö måste du ha tillstånd från länsstyrelsen
Huvudregeln i Sverige är att askan efter en avliden person endast får gravsättas på allmän eller enskild gravplats (se 5 kap. 5 § första stycket begravningslagen). Däremot får regeringen meddela undantag från denna huvudregel när det gäller aska (5 kap. 5 § andra stycket begravningslagen). Detta har skett i begravningsförordningen där det ges en möjlighet till att sprida askan efter en avliden person på någon annan plats, förutsatt att länsstyrelsen beviljat tillstånd till det (se 30 § första stycket begravningsförordningen).

Därav måste du alltså ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att få sprida askan efter den avlidne på en annan plats än en begravningsplats (se härtill även 32 § begravningsförordningen). Länsstyrelsen får bara ge tillstånd om platsen är lämplig och det är uppenbart att askan kommer hanteras på ett respektfullt sätt (se 30 § andra stycket begravningsförordningen).

Om länsstyrelsen beviljar tillstånd ska de även ange vilka villkor som gäller för förfarandet, till exempel gällande vilken typ av urna som ska användas vid spridande över vatten (se 33 § begravningsförordningen).

Om du inte ansöker om tillstånd är det brottsligt såsom gravfridsbrott
Skulle du sprida ut askan i en sjö utan att först ha fått tillstånd av länsstyrelsen är det brottsligt. Eftersom du inte har det tillstånd som krävs för att få sprida askan på annan plats har du inte stöd i lag eller annan författning för att flytta askan och sprida den i sjön. Vidare agerar du trots att du är medveten om att det egentligen krävs tillstånd.

Därmed innebär handlingen att du obehörigen flyttar en avliden persons aska, vilket är straffbart såsom gravfridsbrott (se 16 kap. 10 § första stycket brottsbalken).  

Avslutande kommentarer och råd

Sammanfattningsvis är det alltså brottsligt såsom gravfridsbrott att sprida askan efter en avliden person i en sjö utan att först ha fått tillstånd av länsstyrelsen.

Mitt råd är därför att ansöka om tillstånd, för att undvika straffansvar för brott. Du säger att den avlidnes sista vilja är att dennes aska sprids i en sjö. Du som ordnar med gravsättningen bör se till att den avlidnes önskan gällande gravsättning följs så långt som möjligt, men det betyder inte att du får begå brott för att uppfylla önskan. Därför bör du söka tillstånd för att säkerställa att den avlidnes önskan har en chans att uppfyllas på ett korrekt och respektfullt sätt (jämför 5 kap. 1 § begravningslagen).

Du kan ansöka om tillstånd på länsstyrelsens hemsida, och det är gratis att ansöka. Se bara till att du hamnar på hemsidan för rätt länsstyrelse, nämligen den i just ditt län. Här finns mer information om spridande av aska samt hur man ansöker om tillståndet, men notera att detta kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”