Vilket brott aktualiseras om man vägrar lämna tillbaka annans egendom?

FRÅGA
Hej! Jag förvarade lite saker hemma hos en släkting. Sedan blev vi osams och släktingen vill ej ha kontakt med mig mer. När jag skulle hämta mina saker så var det bla ett motorfordon värt ca 25000 som saknades. Släktingen vägrar säga var den har vägen. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet olovligt förfogande innebär.

Din fråga regleras i brottsbalk (brb).

Min utgångspunkt är att du självmant lämnat över bilen till din släkting förtroende för att denna ska ha hand om den/förvara den.

Vad är olovligt förfogande?

Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken. Brottet kan rendera i böter eller fängelse i högst 1 år.

I ditt fall har du under en period anförtrott din släkting med egendomen men önskar nu få tillbaka den. Din släkting undanhåller din egendom på ett sätt som kan vara brottsligt. För att ge ett klart svar på om brottet kan aktualiseras krävs vidare utredning om omständigheterna i ditt fall

Slutsats

Situationen bör lämpligen lösas mellan er inledningsvis. Skulle det visa sig att din släkting fortfarande undanhåller bilen och vägrar lämna tillbaka den kan det vara aktuellt med polisiärt ingripande.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?