Vilket blir straffet vid stöld av en MacBook som har ett värde av 18.000 kr?

Hej, hur hårt blir straffet om jag stjäl en MacBook för 18 000 kr?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Inledning

När det gäller straffsanktioner för en brottslig gärning är det svårt att ge ett konkret svar på vilket straff det kommer att bli då det beror på många olika faktorer såsom hur omständigheterna såg ut när brottet genomfördes, hur gammal du är och liknande. Eftersom det inte finns några andra omständigheter mer än stöldgodsets värde i frågeställningen är det därför svårt att svara exakt på vad straffet kommer att bli. Jag kommer därför att besvara denna fråga genom att redogöra för vilka olika typer av stöldbrott det finns och hur straffskalan ser ut för respektive brott. När det kommer till frågor om stöld och andra former av tillgreppsbrott så är det 8 kap i brottsbalken (BrB) som reglerar detta. Det framgår inte hur gammal du är i frågeställningen men jag utgår från att du är 18 år eller äldre. Har du några funderingar kring hur straffet skulle se ut om du är under 18 år är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga om detta. 


Vad finns det för olika typer av stöldbrott?

Det finns olika typer av stöld vilket beror på hur allvarlig stölden anses. Den mildaste graden av stöld är ringa stöld (8:2 BrB). För detta brott får stöldgodset inte överstiga ett visst värde men även omständigheterna när brottet genomfördes har betydelse. I ett mål i Högsta Domstolen kom domstolen fram till att gränsen vid ringa stöld är vid ungefär 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Det finns även normalgradens stöld (8:1 BrB) och grov stöld (8:4 BrB). För grov stöld så krävs det att omständigheterna vid brottet är att anse som grova. För att bedöma om stölden är grov ska man kolla särskilt på vissa omständigheter, exempelvis om gärningspersonen (personen som genomförde brottet) bar ett vapen när brottet genomfördes, om brottsoffret hade föremålet på sig när det blev stulet, exempelvis i en väska, om föremålet som stulits var av större värde eller om brottet genomfördes på ett hänsynslöst sätt (8:4 2 st BrB). 


Vilket straff riskerar du att få?

För att du ska kunna bli dömd till straff för din handling så krävs att du har genomfört handlingen med uppsåt, (1:2 1 st BrB och 8:1 BrB). Det innebär alltså att du ska ha stulit MacBooken medvetet. Dessutom, krävs det att du som gärningsperson har tagit MacBooken utan tillåtelse för att göra den till din egen. Eftersom du i frågeställningen har skrivit att du “stulit” MacBooken så förutsätter jag att så är fallet. 


Eftersom MacBooken har ett värde av 18.000 kr blir det troligtvis inte aktuellt med ringa stöld i ditt fall. Istället får vi kollat på normalgradens stöld och grov stöld. Straffet för en stöld av normal grad är fängelse i högst två år. Det finns alltså ingen minimigräns för straffet för stöld av normal grad vilket innebär att det också kan bli lägre än två år. För grov stöld så ligger straffskalan på fängelse i lägst sex månader och högst i sex år vilket innebär att straffet också kan bli något däremellan. 


Sammanfattning

Vilket straff du riskerar att få vid stöldbrott beror alltså på omständigheterna i ditt fall och hur allvarlig stölden anses. Det är därför svårt att ge dig ett konkret svar på din fråga men jag hoppas att mitt svar kan vara till lite hjälp för sig. 


Återkom gärna om du har några ytterligare funderingar eller frågor! 


Elin StaafgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”