Vilket beviskrav ställs för fildelning?

Hej!

Med anledning av hur utbrett olaglig fildelning är och bl.a. reportagen om förlikningsbreven som skickats ut av upphovsmän, är jag nyfiken på att veta hur grundliga bevis det faktiskt krävs för att en nedladdning av en film faktiskt ska resultera i en fällande dom. Jag har förstått att man kan begära ut någons IP-adress från en internetleverantör enligt IPRED-lagen, men är det verkligen allt som krävs med tanke på att det bör stå utom tvivel att den misstänkta personen har genomfört brottet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom immaterialrätten finns det dels möjlighet att polisanmäla någon för det upphovsrättsliga intrånget, dels möjlighet att föra en civilrättslig talan. För det fall att en polisanmälan görs är det polis och åklagare som utreder brottet och åklagaren som eventuellt väcker åtal. För fällande dom krävs att det ställs utom rimligt tvivel att den anklagade begått brottet. Det som däremot vanligen sker är att det förs en civilrättslig talan om skadestånd. En civilrättslig talan är dispositiv, innebärande att parterna kan komma överens genom en förlikning. Breven som skickas ut är just förslag till förlikning. I en civilrättslig talan är beviskravet inte att det ska vara ställt utom rimligt tvivel, utan det är lägre ställt. Det är upp till den som påstår något att styrka det vederbörande påstår. Kravet om att något ska vara styrkt är lägre än "utom rimligt tvivel", dock fortfarande högt.

I de kravbrev som skickas ut anför upphovsrättsinnehavarna genom sina ombud att den som är abonnentinnehavare är ansvarig för allt som sker genom internetuppkopplingen. De anför även att det är styrkt att nedladdningen skett genom att hänvisa till IP-adressen. Det är däremot ännu ej prövat i svensk rätt om det är tillräckligt för en fällande dom. Det har såvitt jag förstår skickats ut en stor mängd kravbrev/förlikningserbjudanden, däremot har inget av dessa dragits till domstol än. Personligen är jag tveksam till om endast IP-adressen är tillräcklig som bevisning och att det går att anföra ett fullt ansvar för abonnentinnehavaren; dock kan vi inte med säkerhet veta det förrän domstolen prövat frågan.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000