FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/08/2017

Vilket avtal gäller?

Jag är fodervärd till en häst.

Det skrivna kontraktet säger att avtalet ska sägas upp senast tre månader före ett visst datum, annars förlängs det per automatik med 12 månader.

Det finns en klart uttalad muntlig överenskommelse med hästägaren att jag har hästen på foder som prövotid inför ett köp. Jag vill köpa hästen, men ägaren har ångrat sig.

Jag anser att eftersom ägaren inte vill sälja längre hävs det skriftliga avtalet och jag har rätt återlämna hästen utan att följa uppsägningsförfarandet som står i kontraktet.

Hästägaren hävdar att det skrivna kontraktet gäller trots att hon ändrat förutsättningar gärna.

Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tvisten

Som jag förstår det hade ni som en del av avtalet uttalat att du skulle få köpa hästen efter prövotiden. Du menar att det var ett villkor för det skrivna kontraktet och att avtalet nu inte är giltigt eftersom hästägaren har backat ur affären. Hästägaren verkar mena att er muntliga överenskommelse inte var en del av det skriftliga avtalet.

Vad gäller?

Ett muntligt avtal är i svensk rätt lika bindande som ett skriftligt. Problemet med muntliga avtal är att de ofta kan vara svåra att bevisa. Att ni har ett skriftligt avtal är ni båda överens om och det är lätt att bevisa då det finns ett skriftligt bevis. Villkoret att du skulle få köpa hästen (annars är inte avtalet giltigt) har uttalats som en muntlig överenskommelse i vad som jag tolkar som i samband med att ni skrev avtalet om att du skulle vara fodervärd åt hästen. Det skulle antagligen kunna ses som en optionsklausul, får du inte köpa hästen så gäller inte avtalet. Ni har ett bindande avtal och eftersom hästägaren inte längre kan tänka sig att sälja hästen (optionen) så gäller inte ert avtal. Hästägaren har med andra ord fel. Problemet i din situation är att det är du som måste bevisa att ni faktiskt hade en överenskommelse om att du skulle få köpa hästen.

Slutsats

Utifrån din beskrivning så har hästägaren fel. Det var en del av avtalet att du skulle få köpa hästen och att ägaren nu drar sig ur affären är en giltig anledning till att häva det skriftliga avtalet er emellan. Om du kan bevisa er muntliga överenskommelse gäller inte avtalet längre. Mitt tips är att leta efter något som hjälper dig att bevisa er överenskommelse. Finns det sms-konversationer, mail eller någon annan som har hört er prata om detta? Lyft fram detta till hästägaren och försök nå en överenskommelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen med ytterligare funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning