Vilket ansvar har socialtjänsten att ge stöd till föräldrar?

Vilket ansvar har socialtjänsten att ge stöd till föräldrar så att de kan klara sitt föräldraansvar? Min man lider av perioder med psykisk ohälsa, där han får bristande impulskontroll och aggressivitet. Fysisk har han inte blivit men blir högljudd och slår i saker. Nu har vi ordnat så att han inte längre bor här för att han måste få kontroll på sig själv och vården runt honom. Han har bett socialtjänsten om hjälp med sina aggressiva beteenden och behandling för familjen, men dessa verkar nöjda med att han helt enkelt inte bor kvar med barnen och inte träffar dem. De vill med andra ord inte bistå med någon form av hjälp eller insats för att han ska klara att vara en pappa åt sina barn eller kunna bo med sin familj. Ska inte socialtjänsten ha ett familjeorienterat förhållningssätt där de bör bistå en förälder med stöd för att klara sin föräldraroll? Med vänliga hälsningar frustrerad mamma

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad socialtjänsten kan ge för stöd till familjer med barn under arton år. Eftersom din fråga rör socialtjänsten blir Socialtjänstlagen aktuell.

Vad är socialtjänstens ansvar?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda ska få det stöd och den hjälp de behöver, 2 kapitlet 1 § första stycket Socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd för sin livsföring, 4 kapitlet 1 § första stycket Socialtjänstlagen

Bland annat hör det till socialnämndens uppgifter att ge råd, stöd och vård till familjer, 3 kapitlet 1 § första stycket Socialtjänstlagen. Detta innebär att de har en skyldighet att erbjuda den typen av hjälp till familjer som behöver det och inte själva kan tillgodose det behovet. Exakt hur stödet ska utformas regleras inte i lagen, men många kommuner erbjuder exempelvis familjebehandling. Du beskriver att din man behöver stöd i sin föräldraroll och då skulle familjebehandling kunna vara en lämplig insats. Som jag nämnt har socialtjänsten en viss flexibilitet i hur de utformar sina insatser och det är tyvärr därför socialtjänsten i din kommun som bäst kan ge svar kring vilka insatser som kan erbjudas. Kommuner har en serviceskyldighet, 6 § andra stycket Förvaltningslagen. Det innebär att om du kontaktar kommunen och frågar vad de har för insatser som kan erbjudas till familjer i din situation så ska de informera dig om det.

Kan man överklaga socialtjänstens beslut?

Du uttrycker dock att socialtjänsten inte anser att er familj är i behov av några insatser. Det framgår inte om du har fått ett formellt beslut. Har du inte det skulle jag rekommendera dig att göra en formell ansökan till socialtjänsten och begära att få ett skriftligt beslut. Din ansökan kan exempelvis vara om bistånd i form av familjebehandling eller annan insats som de har i din kommun. Har du redan ett skriftligt beslut har du rätt att överklaga det, 16 kapitlet 3 § första stycket Socialtjänstlagen. 

När det gäller insatser för din mans aggressiva beteende skulle detta eventuellt vara en del av familjebehandlingen. Jag vill inte göra något antagande kring din mans problem, men om ni inte redan har gjort det skulle jag rekommendera er att även se över vilket stöd som regionen och sjukvården kan erbjuda honom. 

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”