Vilket ansvar har skolor vid kränkning?

Elever på skola använder kränkande uttryck såsom neger m.m. Det är inte riktat till en person utan de använder ordet rätt ut i olika situationer vilket får många andra elever att känna sig illa till mods. Kan skolan polisanmäla detta beteende?

Lawline svarar

Vilket ansvar har skolor vid kränkning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om skolan kan polisanmäla elever på skolan för att använda kränkande uttryck såsom neger m.m.

Till en början kan konstateras att kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen (6:3 skollagen). Det är sådant beteenden som är oönskat av den som blir utsatt. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall, då det inte framgår närmare detaljer i din fråga har jag svårt att föra en närmare diskussion om detta.

Är det emellertid ingen person som blir direkt utsatt av kränkningen råder jag dig att fråga elever hur de uppfattat situationen och om de mår bra och känner sig trygga i miljön. Var här uppmärksam på att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna människor. Alternativt kan man tänka om man hade ansett att beteendet varit accebtabelt om det var vuxna personer som behandlat varandra på liknande sätt.

Skolan har en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling samt att följa upp med åtgärder i syfte att elever ska vara trygga i skolan (6:10 skollagen). Härvid har all personal en skyldighet att anmäla sådant beteende till rektorn, vilken i sin tur måste föra talan vidare till huvudmannen, som bl.a. ska se till att brister i verksamheten åtgärdas (6:7 skollagen). Skulle situationen inte bli bättre är en lämplig nästa väg att anmäla händelserna till Skolinspektionen, vilka utövar tillsyn över skolväseendet (26:3 skollagen).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”