Vilket ansvar har hundägare för skador som orsakats av deras hund?

Hej,

Jag blir inte riktigt klok på lagen om tillsyn av hund och hoppas att ni kan hjälpa mig förstå den.

Jag har en stor hund och vid promenader är han alltid kopplad (ej flexkoppel).

Jag ansvar givetvis för min hund och är därför noggrann med att hålla koll på honom.

I mitt närområde finns det många som inte har samma vett och låter sina hundar springa löst och okontrollerat.

Nu till min förvirring av lagen.

Är det verkligen så att om en lös hund springer fram till oss och biter min kopplade hund, min hund av stor ras biter tillbaka och gör sannolikt större skada så får jag som hade full tillsyn av min hund betala?

Det är så jag förstår lagen.

Jag hoppas att jag har fel för då spelar människans ansvar ingen roll i denna lag utan då handlar det om storlek på hund och tänder.

Jag får nämligen jämt höra från dessa vårdlösa personer med lösspringande hundar att - om din hund biter min så är det ditt fel. Nästan som en provokation till att de struntar i ansvar och med det har lagen på sin sida.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


När en hund orsakat skador så är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, samt Skadeståndslagen (förkortat SkL) tillämpliga. Ansvaret i sig regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men skadeståndslagen innehåller utfyllande regler om vilka skador som ersätts, men även bestämmelser om när skadeståndet kan jämkas (sättas ned) beroende på hur de inblandade parterna agerat etc.

Anmärkning:

Eftersom du säger att personerna är vårdslösa så kommer jag utgå från att det är fråga om hundar som får springa runt okopplade i allmänna parker och spår där det kanske (men inte nödvändigtvis) råder koppeltvång. Om det är fråga om en situation i en hundrastgård blir min bedömning istället att det är naturligt för hundar att springa löst där, och således uppvisar inte de andra hundägarna vårdslöshet. Vad jag menar med det är att, om en situation som du beskriver i frågan sker i en hundrastgård så har hundägaren (du) troligen fullt ansvar. Detta kan dock påverkas av diverse omständigheter (vilket jag återkommer till nedan), men om det är fråga om en hundrastgård så gör du rätt i att vara extra försiktig med din hund. Ett exempel på när man kan sätta ned skadeståndsansvaret trots att skadan skett i en hundrastgård är om en person lämnar sin hund obevakad i gården för att gå och köpa en glass, och under den tiden uppstår ett bråk mellan hundarna såsom du beskrivit.


Vem ansvarar för skador orsakade av en hund?

I Lag om tillsyn över hundar och katter stadgas i 19 § att ägaren eller innehavaren av en hund svarar för skador som den orsakar. Detta är ett rent strikt ansvar, som innebär att det inte krävs att hundägaren agerat med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet (oaktsamhet). Det krävs dock naturligtvis att det är fastställt att hunden orsakat skadan.


Kan skadeståndet komma att sättas ned?

Enligt 6 kap 1 § 2 stycket SkL kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas (sättas ned) om den skadelidande medverkat till skadan. Så om exempelvis båda hundarna varit okopplade där det varit koppeltvång etc. spelar det alltså in i bedömningen och kan komma att leda till att skadeståndet - om det utdöms - kan jämkas ner på grund av medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 3 stycket SkL sker jämkningen med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på bägge sidor samt omständigheterna i övrigt. Även den skadevållandes ekonomiska omständigheter kan ligga till grund för jämkning (se 6 kap 2 § SkL).


Vad innebär det här för dig?

För att komma tillbaka till din fråga innebär detta att, om din hund skulle orsaka sakskada (exvis skada på den andre personens hund), så blir du inte automatiskt ansvarig för 100% av den uppkomna skadan. När skadestånd prövas av domstolen så går man naturligtvis igenom vad jag nämnde ovan angående omständigheterna i övrigt och bedömer med utgångspunkt i det samt graden av vållande på bägge sidor, hur pass mycket det går att jämka skadeståndsansvaret (om det går att jämka alls). Om ni möts där det råder koppeltvång men du är den enda som kopplat din hund och detta leder till att den andre personens hund skadas eller rent av dör i sviterna av mötet så kan det mycket väl vara så att skadeståndet sätts ned betydligt, om inte helt och hållet. Hur mycket det sätts ned får dock bero på omständigheterna i det enskilda fallet, men vad som är säkert är i varje fall att man prövar varje situation utifrån dess specifika omständigheter. Även om skador uppstår i en hundrastgård så görs denna bedömning. Allt det jag sagt ovan blir något av en ord-mot-ordsituation, så ifall det skulle hända någonting (även om det är din hund som orsakar skadan) så se till att skriva ner kontaktuppgifter till eventuella vittnen som sett vad som skett. Naturligtvis hoppas vi ju först och främst att inget av det vi tagit upp i din fråga aktualiseras.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller om jag vart otydlig!

Vänligen,

Aram ShokorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”