Vilket ansvar har förare för att passagerare har på sig bälte? Och hur överklagas en ordningsbot?

Hej jag har fått en ordningsbot på 2500kr då jag körde en bil där det var folk under 18 som satt utan bälte är det 18 årsgräns som gäller på bälten eller är det 15? Kan man isånnafall överklaga bötern trots att jag erkände på plats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 10 § Trafiksförodningen (TrafikF) finns det lagkrav på att alla som färdas med personbil ska bära säkerhetsbälte, undantagen för detta krav finner du i 4 kap. 10 d § TrafikF. Dock bär endast föraren ansvar föra att passagerare under 15 år bär säkerhetsbälte enligt 4 kap. 10 c § TrafikF, bär inte passagerare över 15 år säkerhetsbälte riskerar denne själv att få penningsböter enligt 14 kap. 8 § TrafikF.

Ett underskrivet föreläggande om ordningsbot ska enligt 48:3 2 st. Rättegångsbalken (RB) räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt föreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt:

1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,

2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt, eller

3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna två och tre aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsnignar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo