Vilket ansvar har förare för att passagerare har på sig bälte? Och hur överklagas en ordningsbot?

2021-05-09 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej jag har fått en ordningsbot på 2500kr då jag körde en bil där det var folk under 18 som satt utan bälte är det 18 årsgräns som gäller på bälten eller är det 15? Kan man isånnafall överklaga bötern trots att jag erkände på plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 10 § Trafiksförodningen (TrafikF) finns det lagkrav på att alla som färdas med personbil ska bära säkerhetsbälte, undantagen för detta krav finner du i 4 kap. 10 d § TrafikF. Dock bär endast föraren ansvar föra att passagerare under 15 år bär säkerhetsbälte enligt 4 kap. 10 c § TrafikF, bär inte passagerare över 15 år säkerhetsbälte riskerar denne själv att få penningsböter enligt 14 kap. 8 § TrafikF.

Ett underskrivet föreläggande om ordningsbot ska enligt 48:3 2 st. Rättegångsbalken (RB) räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt föreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt:

1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,

2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt, eller

3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna två och tre aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsnignar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97574)